Top

Brig

Arolygu bloc tai bach Nell’s Point ar gyfer gwaith trwsio

29 Rhagfyr 2016

Bydd y bloc tai bach art-deco na chaiff bellach ei ddefnyddio wrth fynedfa Ynys y Barri'n destun arolwg strwythur fel rhan o waith Cyngor Bro Morgannwg i adfer yr adeilad er mwyn ei ddefnyddio eto.

 

Nell's Point public conveniences with fencing 2

Cafodd y cyfleusterau cofrestredig Gradd II eu marchnata’n llwyddiannus fel rhan o safle ehangach Nell’s Point yn hwyr yn 2015. Fodd bynnag, er bod tîm datblygu economaidd y Cyngor wedi gweithio gyda'r Cynigydd a Ffefrir, ei asiantau a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru dros 11 mis er mwyn ystyried nifer o gynigion gwahanol er mwyn bwrw ymlaen â’r datblygiad a gynigiwyd, ni lwyddwyd i ddod i gytundeb.

Dangosodd arolwg cyntaf ar yr adeilad ym mis Rhagfyr bod cyflwr rhai o nodweddion yr adeiladau wedi dirywio yn y cyfamser. Mae’r adeilad nawr wedi ei amgylchynu â ffens er mwyn diogelu’r cyhoedd tra mae mesurwyr tir y Cyngor yn cynnal ymchwiliad trylwyr ar y bloc tai bach.

Bydd canlyniad yr ymchwiliad hwn wedyn yn llywio penderfyniad yr awdurdod lleol o ran y ffordd orau o warchod y tirnod lleol hwn ar gyfer y dyfodol.