Top

Brig

Cyflwyno rheolau newydd yng nghymru i sicrhau bod siopau tecawê yn hybu sgoriau hylendid bwyd ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd

 

08 Rhagfyr 2016


O 28 Tachwedd, bu’n ofynnol i fusnesau tecawê ledled Cymru gyhoeddi datganiad dwyieithog ar unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd sy’n cael eu dosbarthu yn atgoffa cwsmeriaid y gallant weld y sgoriau hylendid bwyd ar-lein.


Fish and chipsOs yw taflen neu fwydlen tecawê yn hysbysebu bwyd sydd ar werth, cost y bwyd a ffordd o archebu'r bwyd heb fynd i'r safle, bydd hefyd angen iddynt gynnwys datganiad sy'n atgoffa cwsmeriaid y gallant weld sgôr hylendid y busnes ar wefan CSHB. Rhaid i’r daflen hefyd atgoffa defnyddwyr y gallant ofyn i’r busnes am ei sgôr hylendid bwyd pan fyddant yn archebu bwyd.  


Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun sgorio hylendid bwyd statudol ym mis Tachwedd 2013 pan wnaeth Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 hi’n orfodol i fusnesau bwyd arddangos eu sgôr hylendid bwyd ar eu safleoedd. Mae’r gofyniad newydd hwn yn nodi pen-blwydd y cynllun yn dair oed.


Ers cyflwyno’r cynllun, bu effaith cadarnhaol ar safonau hylendid yng Nghymru. Mae dros 94% o fusnesau bwyd yng Nghymru bellach wedi cael sgôr Boddhaol yn Gyffredinol neu’n uwch (3 neu'n uwch).

 

Dywedodd y Cynghorydd Gwyn Jones, cadeirydd Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir, partneriaeth rhwng Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg sy’n darparu Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd, Tai Sector Preifat a gwasanaethau Trwyddedu:

"Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd wedi mynd o nerth i nerth ers iddo gael ei gyhoeddi am y tro cyntaf, ac mae wedi bod yn ffactor allweddol yn y gwaith o wella safonau hylendid bwyd.”