Top

Brig

Cyngor Y Fro yn bwriadu creu mwy o gyfleodd beicio

 

09 Rhagfyr 2016

 

Mae tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â Beicio Cymru i ystyried ffyrdd o greu mwy o gyfleoedd beicio yn y Fro, yn enwedig i bobl ifanc a menywod.


Bike HorizonByddai'r fenter yn rhan o Breeze Rides, rhaglen genedlaethol sydd â’r bwriad o gael mwy o fenywod yn reidio beiciau am hwyl a ffitrwydd, a byddai hefyd yn cefnogi Menter Datblygu Chwaraeon y Cyngor, Merched sy'n Symud.

  
Yn rhan o’r rhaglen hon, bydd teithiau beicio wedi’u trefnu ac wedi’u harwain gan feiciwr benywaidd profiadol o'r enw Pencampwr Breeze.


Mae'r teithiau’n gymdeithasol iawn a heblaw am eich beic a’ch helmed, nid oes angen unrhyw offer arnoch.  Gellir cael rhagor o wybodaeth yn www.goskyride.com.   

 

Gall unrhyw un sydd am gael mwy o wybodaeth, neu gofrestru diddordeb gysylltu â Rachel Shepherd, rhan o’r tîm Datblygu Chwaraeon ar 07730 749485 neu e-bostiwch:  rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk. Gellir hefyd gael gwybodaeth trwy ddilyn y tîm ar twitter @valesportsnews.


Os oes diddordeb gennych mewn beicio ac am gymryd rhan, naill ai fel cyfranogwr neu wirfoddolwr, rhowch wybod i’r tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae.