Top

Brig

Cyngor y Fro yn bwridu amddiffyn caeau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol


14 Rhagfyr 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo adroddiad yn ddiweddar sy’n amlinellu addewid i roi statws ‘Cae Canmlwyddiant’ i faes chwarae yn Llanmaes.

 

Trwy lunio ‘gweithred o ymrwymiad' i roi statws ‘Cae Canmlwyddiant’ i’r maes chwarae yn Llanmaes, mae’r Cyngor yn bwriadu sicrhau ei fod yn parhau i fod yn safle hamdden ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.


Rhoddwyd caniatâd i Gyngor Cymuned Llanmaes hefyd ddatblygu gardd goffa yng nghornel y maes.


Mae ‘Caeau Canmlwyddiant’ yn fenter gan Feysydd Chwarae Cymru, project ledled y DU sydd â’r bwriad o amddiffyn caeau coffa'r rhyfel a mannau gwyrdd ledled y wlad. Mae’r fenter, sy’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth â’r Lleng Frenhinol Brydeinig, yn coffáu'r bobl hynny a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 


Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden, y Cyng. Gwyn John: “Mae parciau a mannau gwyrdd yn bwysig iawn i drigolion ym mhob rhan o Fro Morgannwg. 


"Trwy roi statws ‘Cae Canmlwyddiant’, rydym yn amddiffyn y parc poblogaidd hwn ar gyfer y dyfodol ac yn cofio’r bobl hynny sydd wedi ein gwasanaethu yn y gorffennol.


“Mae’r parciau hyn yn dod â chymunedau ynghyd ac rwy’n gobeithio y bydd Llanmaes yn gwneud hyn am flynyddoedd i ddod.”