Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn cael marciau llawn gan archwilydd cyffredinol Cymru

 


09 Rhagfyr 2016

 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud bod gweithdrefnau monitro ariannol Cyngor Bro Morgannwg yn iach yn ei Lythyr Archwilio Blynyddol diweddar i’r Cyngor.

 

Mae Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, wedi llofnodi cyfrifon Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer 2015/16 a 2016/17 ac wedi cadarnhau bod y Cyngor wedi cydymffurfio â'i holl gyfrifoldebau mewn perthynas ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o adnoddau.  Hefyd, cadarnhaodd bod gan y Cyngor fesurau priodol ar waith i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran ei ddefnydd o adnoddau ac nad oedd unrhyw broblemau mewn perthynas â hawliadau grant a ffurflenni ariannol.


Gan groesawu’r canlyniadau, dywedodd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae gan Gyngor Bro Morgannwg enw da o fod yn bwyllog wrth reoli arian ac rwy'n falch o ymrwymiad ein staff o ran sicrhau nad yw’r sefyllfa hon yn newid.  

 

“Eisoes eleni, mewn adroddiad asesu corfforaethol cadarnhaol dros ben, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi canmol gweledigaeth y Cyngor i’r dyfodol a’i ymrwymiad i wella .  Eleni hefyd, barnwyd mai Cyngor Bro Morgannwg yw'r cyngor sy'n perfformio orau yng Nghymru gan Uned Data Llywodraeth Leol, gan barhau â llwyddiant y flwyddyn flaenorol.   Mae'r ffaith fod y ganmoliaeth gyson hon yn cael ei dilyn gan adroddiad ariannol iach yn dystiolaeth bellach fod y Cyngor hwn yn rhoi gwasanaeth o’r safon uchaf i drigolion Bro Morgannwg."