Top

Brig

Ras Filltir ar gyfer Sport Relief Sainsbury’s 

Mae’r ras boblogaidd yn ei hôl eleni – ac mae’n dod i Ynys y Barri   

 

Sainsburys-Sport-Relief-Mile

Lleoliad: Ynys y Barri

Dyddiad: Sul 20 Mawrth

Amser: 11:00am

 

Cofrestru ar-lein

 

 

Bydd arwyr lleoll yn cerdded ac yn rhedeg â balchder pan fydd Ras Filltir elusen Sport Relief Sainsbury’s yn codi arian a all newid bywydau ar gyfer digwyddiad 2016.

 

Bydd y rhedwyr hwyliog, brwdfrydig yn eu dillad lliwgar yn cyfrannu at yr ymdrech i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig ac yn rhai o gymunedau tlotaf y byd.

 

Bydd y ras yn dechrau yng Ngerddi Ynys y Barri am 11:00am, ac yn pasio ar hyd y promenâd, a bydd y golygfeydd dros y môr yn siŵr o ysbrydoli’r rhedwyr i ddal i fynd! Ar ôl cyflawni eu nod, gall pawb fwynhau paned boeth neu ddarn o deisen yn un o’r caffis ar yr ynys.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Gweledol a Hamdden: 

“Mae Ras Filltir Sport Relief Sainsbury’s yn dod ’nôl i Ynys y Barri, a dyma’r cyfle delfrydol i chi gerdded neu redeg â balchder. Gall pawb fod yn rhan o’r digwyddiad, o’r plant lleiaf a’u rhieni, i redwyr yn erbyn amser ar y diwrnod arbennig hwn.”

Cynhelir Sport Relief rhwng dydd Gwener 18 Mawrth a dydd Sul 20 Mawrth 2016, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch fod yn rhan o’r gweithgareddau a newid bywydau pobl mewn angen.

 

P’un ai byddwch chi’n cael eich noddi i gymryd rhan mewn digwyddiad, neu’n codi arian gyda’ch teulu a’ch ffrindiau gartref, yn yr ysgol neu yn y gwaith, byddwch chi’n helpu pobl sy’n byw bywydau anodd tu hwnt. Mae hanner yr arian a godir gan aelodau’r cyhoedd yn cael ei wario yn y DU, ac mae’r hanner arall yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn rhai o gymunedau tlotaf y byd.