Top

Brig

Derbyn cymeradwyaeth am gaeau 3G newydd

14 Gorffennaf 2016

Mae’r gwaith i ddatblygu chwe chae chwaraeon 3G pob tywydd yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot wedi’i gymeradwyo gan Gyngor Bro Morgannwg yng nghyfarfod y Cabinet ar ddydd Llun 11 Gorffennaf.  

 

Mae cyfanswm o £614,000 wedi’i sicrhau i ariannu’r gwaith o ddatblygu'r cyfleusterau newydd, a fydd yn cynnwys pedwar cae 5 bob ochr a dau gae 7 bob ochr.

 

Bydd datblygu caeau 3G llai ychwanegol, i ategu’r datblygiad cae yn Jenner Park gan y Cyngor y llynedd, yn rhoi mwy o gyfleoedd i glybiau ac ysgolion chwarae ledled y Fro.  Dewiswyd Canolfan Chwaraeon Colcot fel y lleoliad gorau i greu caeau newydd o ganlyniad i'r lle sydd ar gael a chan ei bod yn agos at nifer o ysgolion.


Bydd angen caniatâd cynllunio i ddatblygu’r caeau a chyflwynir cais cyn bo hir.  Ystyrir y trefniadau rheoli ar gyfer y caeau yn rhan o achos busnes manwl.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy: “Yn dilyn llwyddiant y cae pob tywydd yn Jenner Park, rwy’n falch ein bod ni mewn sefyllfa i gyhoeddi ein bod ni wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn chwe chae 3G ychwanegol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu chwaraeon yn y Fro."


“Rydym am fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a bydd datblygu mwy o gaeau 3G yn ei wneud yn haws i bobl gymryd rhan ni waeth y tywydd."