Top

Brig

Awduron Arbennig i Nyddu Straeon yn Llyfrgell y Barri 

 

13 Gorffennaf 2016

 

Mae digwyddiad ‘Awduron Arbennig’ CBBC yn dod i Lyfrgell y Barri fis Gorffennaf yma, gan estyn cyfle i blant lleol y Fro gymryd rhan mewn penwythnos creadigol yn llawn darllen ac adrodd straeon.

 

 Awesome AuthorsWedi ei gynhyrchu gan BBC Learning, mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Llyfrgell y Barri dros benwythnos Sadwrn 16 a Sul 17 Gorffennaf, gyda’r nod o ennyn chwilfrydedd i ddarllen ymhlith mwy o blant. 

 

Cyflwynydd CBBC, Chis Johnson, sy’n cyflwyno’r digwyddiad, ac yn ymuno ag ef bydd yr awduron Elen Caldecott a Dan Anthony, a’r dylunydd Huw Aron ar y dydd Sadwrn, yna Mike Church, Anni Llŷn a Cathy Farr (a’i chi, Mojo) ar y dydd Sul.

 

Bydd Elen Caldecott (The Marsh Road Mysteries) yn arwain sesiwn adrodd stori, gyda digon o gyfleoedd i’r gynulleidfa ymuno a chreu eu tro bachyn eu hunain yn y plot. Bydd Mike Church (A Wee Bit of Trouble) wedyn yn sôn am y pleser o ddarllen er mwyn cael hwyl.Gall plant hefyd fynd yno i ddysgu sut mae creu pennawd chwaraeon gafaelgar, neu ddysgu mwy am ddylunio wrth ymarfer ‘hunlun-bortread’.  Bydd ffans y gyfres ffantasi Wolfblood yn gallu ymarfer eu sgiliau adrodd stori a chreu eu golygfeydd eu hunain ar gyfer y ddrama.


Bydd y llyfrgell blant yn trawsnewid yn Ardal CBeebies ar gyfer y penwythnos, wrth i staff arferol y llyfrgell gyflwyno rhai o’u gweithgareddau cyn ysgol arferol, fel Rhyme and Sign a Storytime. Bydd y llyfrgell hefyd yn gartref i’r Danger Mouse Detective Trail, lle gall plant helpu Danger Mouse i atal y Barwn Greenback drygionus rhag dinistrio cyflenwad y byd – a llyfrgell y Barri – o lyfrau. Gydag ymwelwyr yn gallu cael rhestr o lyfrau wedi eu cymeradwyo yn seiliedig ar bopeth maen nhw’n ei hoffi – diolch i Her Ddarllen yr Haf fydd wrth law gyda’u ‘Didolwr Llyfrau’ – mae’n hollbwysig bod y Barwn Greenback yn cael ei drechu.


Yn yr oriel Gelf, bydd gweithgareddau yno hefyd gan gynnwys Celf Ninja, paentio sidan a gwneud pypedau.  Caiff Sgwâr y Brenin ei droi yn ardal chwarae gan yr adran chwarae, gyda Connect Four enfawr a gemau eraill i ddiddanu holl aelodau’r teulu.  Bydd gweithgareddau hefyd yn y parc gyda gweithgareddau fel ‘Match the Headline’ a sgiliau pêl-droed gyda help gan PG10.


Bydd prif ddigwyddiad CBBC Live yn digwydd yn hwyrach eleni yn Birmingham; bydd dolen o Lyfrgell y Barri i’r prif ddigwyddiad yn caniatáu i ymwelwyr weld mwy o sesiynau Holi ac Ateb awduron o Lyfrgell Birmingham. Dros y penwythnos, bydd Katie Thistleton yn fyw ar yr awyr yng nghanolfan CBBC yn cysylltu pob un o'r digwyddiadau Awduron Arbennig.


Bydd pob digwyddiad am ddim ac yn cael eu cynnal rhwng 10;00am a 5.00pm bob dydd; Bydd Llyfrgell y Barri ar agor i’r cyhoedd ar y ddau ddiwrnod yn ystod yr amseroedd hyn.Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rydym wrth ein bodd bod Awduron Arbennig CBBC wedi dewis Llyfrgell y Barri i fod yn rhan o’r digwyddiad cenedlaethol yma.  Bydd hwn yn gyfle gwych i blant gwrdd â rhai o’u hoff awduron lleol ac i gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau hwyliog a chyffrous.”

 

Hoffem ddiolch i Gyngor Tref y Barri, Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, am gynorthwyo i ariannu’r digwyddiad cyffrous hwn.”


Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ac am wybodaeth bellach ar ddigwyddiadau llyfrgelloedd eraill ledled Bro Morgannwg, ewch i events.