Top

Brig

Batiau, Peli a Chatiau ar Ynys Y Barri

 

12 Gorffennaf 2016

 

Aeth ysgolion cynradd o bob rhan o Fro Morgannwg i Fae Whitmore yn gynharach y mis hwn am yr ŵyl griced flynyddol ar y traeth.

 

Cricket on the Beach. Whitmore BakTrefnodd tîm Datblygu Chwaraeon y Fro yr ŵyl er cof am Pete Hardwick, a ddatblygodd lawer o chwaraewyr criced ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Cymerodd 90 o ddisgyblion o naw ysgol gynradd wahanol ran yn yr ŵyl griced ym Mae Whitmore Ynys Y Barri. Gadawodd y disgyblion eu bwcedi a’u rhawiau gartref, gan ddewis batiau a pheli yn lle wrth iddynt baratoi i wynebu disgyblion cystadleuol yn y tywod.  

 

Ymhlith yr ysgolion o Fro Morgannwg a gymerodd ran yn yr ŵyl oedd Romilly, Wick & Marcross, Llansannor, Iolo Morgannwg, Llancarfan, Fairfield a Barry Island. Nid oedd unrhyw enillwyr neu gollwyr ar y diwrnod: Bwriad yr ŵyl oedd rhoi cyfle i ddisgyblion i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac i fwynhau eu diwrnod ar y traeth. 

 

Yn ogystal â chriced, cafodd disgyblion y cyfle i roi cynnig ar Boccia, gêm sy’n debyg i boules. Crëwyd Boccia yn wreiddiol i bobl sydd â pharlys yr ymennydd, ond fe'i chwaraeir yn helaeth gan unigolion o bob gallu erbyn hyn. 

 

Am fwy o wybodaeth ar Ddatblygu Chwaraeon ledled y Fro, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/sports_and_play_development