Top

Brig

Ar y bêl efo Bale yn y Fro

 

27 Gorffennaf 2016

 

Parc Jenner oedd lleoliad gŵyl bêl-droed merched cynradd Bro Morgannwg yn ddiweddar, lle gwelwyd nifer o ysgolion yn ymgiprys i gael bod ar y brig yn lleol. 

 

Girl's Football dribblingWedi ei drefnu gan Vale Ladies and Girls FC, mewn partneriaeth â thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg, roedd yr ŵyl yn rhan o raglen Campau’r Ddraig, sy’n cydgysylltu ag ysgolion lleol gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad chwaraeon ymhlith rhai 7-11 oed. Nod yr ŵyl oedd rhoi cyfle i ferched gyfranogi mewn pêl-droed a hynny mewn awyrgylch bleserus a hwyliog.

 
Mynychwyd yr ŵyl gan dros gant o ddisgyblion o bob cwr o’r fro, gyda phob ysgol yn chwarae cyfanswm o  6 o gemau. Dangosodd ysgol gynradd Sili, Ysgol Sant Baruc, St.Alberts, Ysgol Iolo Morgannwg ac ysgol gynradd Dinas Powys lawer o waith tîm a sgiliau pêl gwych, wedi eu hysbrydoli gan lwyddiant diweddar tîm cenedlaethol y dynion yn Ffrainc.

 
I gael gwybod mwy am gyfranogiad chwaraeon ym Mro Morgannwg, ewch i’r dudalen datblygu chwaraeon a chwarae.