Top

Brig

Fan Eli Haul Elusennol yn ymweld â’r Barri yr Haf hwn! 

 

18 Gorffennaf 2016

 

Bydd Fan Eli Haul Canser Tenovus yn troi eu golygon tuag at y traeth yr haf hwn gan ymweld â thrigolion Ynys y Barri. 

 

Lansiodd prif elusen ganser Cymru ei hymgyrch ‘Here Comes The Sun’ ar ddechrau Gorffennaf, gyda’r nod o danlinellu pwysigrwydd cadw’n ddiogel yn yr haul yr haf hwn, boed chi yma neu dramor.

 
Bydd cynghorwyr diogelwch yr haul wrth law i roi cyngor am yr haul a bagiau bach o eli haul i ymwelwyr sy’n galw heibio i’w gweld nhw. 


Mae Maura Mathews, Rheolwr Iechyd a Llesiant Gofal Canser Tenovus, yn annog ymwelwyr i wneud yn siŵr eu bod wedi eu diogelu rhag yr haul y tymor hwn. Gyda’r cyfnod o dywydd twym yn agosáu, bydd Gofal Canser Tenovus yn Ynys y Barri i rannu eli haul am ddim ac i sgwrsio gyda’r cyhoedd ynghylch sut y gallan nhw amddiffyn eu hunain yn yr haul. Mae cyfraddau canser y croen wedi lluosogi bedair gwaith yn ystod y 40 mlynedd diwethaf ac wedi cynyddu mwy nag unrhyw fath arall o ganser. Er bod pobl yn gwybod y dylent ddefnyddio eli haul maen nhw yn aml yn ei gadael hi’n rhy hwyr ac yn llosgi. Rhoi digon o eli haul, aros allan o’r haul rhwng 11am-3pm ac eistedd yn y cysgod yw rhai o’r dulliau o ddiogelu eich hun rhag yr haul.


Roedd yn bleser gan y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoliadol, weld yr elusen draw ar Ynys y Barri yr haf hwn. “Mae’n wych bod Tenovus yn defnyddio un o brif lefydd glan môr Cymru fel eu canolfan ar gyfer yr haf. Mae’n bwysig iawn bod pobl yn cymryd y camau priodol wrth dreulio amser yn yr haul. Rwy’n gobeithio y daw llawer i fwynhau'r lle, y tywydd ac aros yn ddiogel yn yr haul.”


Bydd y Fan Eli Haul ar Ynys y Barri ar y dyddiadau canlynol:

 
Gorffennaf 2016

19 Gorffennaf – Ynys y Barri 10-3pm

24 Gorffennaf – Ynys Y Barri 10-3pm

27 Gorffennaf – Ynys y Barri 10-3pm

 

2016 Awst

2 Awst – Ynys y Barri 10-3pm

14 Awst – Ynys y Barri 10-3pm

 

I ddysgu mwy am ‘Here Comes The Sun’ a’r lleoliadau eraill y bydd y fan yn ymweld â nhw yr haf hwn, ewch i tenovuscancercare.org.uk/herecomesthesun

 
Os ydych chi neu rywun sy’n annwyl gennych wedi eich effeithio gan ganser, gall Gofal Canser Tenovus gynnig cymorth a chefnogaeth. Mae Llinell Gymorth rhad ac am ddim Gofal Canser Tenovus ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 8am-8pm. Ffoniwch nhw ar 0808 808 1010.