Top

Brig

Canmol Mawr ar gyfer Ysgol Gynradd

28 Gorffannef 2016

Mae Ysgol Gynradd Dinas Powys wedi’i chanmol yn fawr am ei pherfformiad yn ei harchwiliad Estyn diweddar.  

Julie Thompson

Graddiwyd rhagolygon yr ysgol dros wella fel rhagorol, y lefel uchaf posibl.


Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at lawer o gryfderau’r ysgol, gan gynnwys creu profiadau dysgu effeithiol, addysgu da, amgylchedd ddysgu ardderchog ac arweinyddiaeth wych. 
Yn arbennig, canmolwyd y perfformiad presennol a nodwyd bod y disgyblion yn meddu ar safon uchel o les, cwricwlwm eang o bynciau ysgogol ac yn manteisio ar amgylchedd ddysgu cyfoethog.


O ran rhagolygon yr ysgol dros wella, cydnabuwyd y pennaeth Julie Thompson am greu a hybu gweledigaeth glir ar gyfer yr ysgol a gwneud cynnydd amlwg i sicrhau cydraddoldeb o ran darpariaeth mewn cyfnod cymharol fyr.


Cydnabuwyd yr uwch dîm arweinyddiaeth hefyd am chwarae rôl bwysig wrth hybu diwylliant dysgu proffesiynol trwy’r ysgol a defnyddio data asesiadau’n effeithiol, i deilwra darpariaethau’r ysgol i fodloni anghenion yr holl blant.


Dywedodd y Pennaeth Julie Thompson: “Rydym wrth ein boddau i dderbyn adroddiad Estyn ardderchog,
“Cafodd yr ysgol ei chyfuno ym mis Ionawr 2015 ac rydym wedi cyflawni cymaint yn yr amser hwnnw.  Rwy’n falch iawn o’r adroddiad, sy’n  cydnabod y weledigaeth rydym wedi ei chreu a gwaith caled yr holl ysgol."