Top

Brig

Landlordiaid Yn Derbyn Gwobr Am Ddiogelwch Ar Y Ffyrdd

19 Gorffennaf 2016

Ddydd Gwener 1 Gorffennaf, rhoddwyd Gwobr Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru 2016 i landlordiaid Jennie a Digby Rees mewn cydnabyddiaeth o’u hymwybyddiaeth barhaol o ddiogelwch ar y ffyrdd ym mhentref gwledig Llanbedr-ar-Elái. 


Three Horseshoes Road Safety Award 010 (2)

Yn gynnar yn y 1990au, roedd pryderon gan Jennie a Digby am draffig trwm o gwmpas St Bride’s Road - y brif ffordd sy’n mynd trwy’r pentref - yn ystod amseroedd dechrau a gorffen yr ysgol gynradd leol.  Gan fod llawer o ddisgyblion yr ysgol yn dod o'r tu allan i’r pentref, mae’r ffyrdd cul yn dod yn dagfa gyda nifer cynyddol o rieni yn mynd â'u plant i'r ysgol, ac yna byddai rhaid i'r plant hynny groesi ffyrdd prysur i gyrraedd eu gwersi.


Gan feddwl am ddiogelwch y disgyblion, aeth Jennie a Digby at bennaeth a llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanbedr-ar-Elái, a chynigion nhw eu cyfleusterau parcio yn y Three Horse Shoes i rieni barcio eu cerbydau ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol. 


O ganlyniad i’r trefniant hwn, roedd llai o draffig ac yn 2007, gwellwyd y trefniant ymhellach pan gafodd safle swyddog croesi ysgolion ei sefydlu y tu allan i dafarn y Three Horseshoes, a gynigiodd groesfan i gerddwyr. Hon oedd yr agwedd olaf ar greu llwybr cerdded diogel rhwng maes parcio’r Three Horseshoes a’r ysgol, ond gellid ond â pharhau gyda’r trefniant hwn tra bod Jennie a Digby yn parhau i ganiatáu i rieni ddefnyddio eu maes parcio. 


Roedd y Cyng. Peter King, Aelod Cabinet Bro Morgannwg, a’r Cyng. Rhodri Traherne, aelod ward lleol dros Lanbedr-ar-Elái wrthlaw i ddangos eu gwerthfawrogiad, a dywedodd y Cyng. King y canlynol am y wobr: ‘Mae hyn yn hael tu hwnt gan Jennie a Digby Ress, ac wedi gwella’r broblem draffig yn yr ardal yn fawr. Mae’n fraint fawr gen i allu rhoi’r Wobr Diogelwch ar y Ffyrdd hon iddynt, gan eu bod wedi cyfrannu at ddiogelwch ar y ffyrdd a naws gymunedol Llanbedr-ar-Elái.