Top

Brig

Digwyddiad codi arian y Triathlon Fer yn llwyddiant ysgubol

11 Gorffennaf 2016

Mae gweithwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Bro Morgannwg wedi mynd hyd eithaf eu gallu corfforol, drwy gymryd rhan mewn digwyddiad codi arian Triathlon fer.

 

Hengoleg triathlon. Group photoRoedd y digwyddiad cychwynnol yn cynnwys Cyfeillion yr Hen Goleg (sy’n ymwneud â darpariaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg) a Gwasanaeth Dydd New Horizons ar gyfer oedolion ag anabledd corfforol. 

 

Y bwriad oedd teithio’r 262km o’r Barri i Lundain drwy nofio, beicio a cherdded/rhedeg yn lleol.  Ar ôl y digwyddiad, roedd y targed wedi ei gyrraedd o bell ffordd, a theithiwyd pellter terfynol anhygoel o 576km.

 

Roedd y digwyddiad yn gynhwysol ac yn addas ar gyfer pob lefel gallu; roedd gan 28 o'r cyfranogwyr anabledd ac roedd 12 yn defnyddio cadair olwyn.  

 

Dros gyfnod o bythefnos, roedd cleientiaid Canolfan Ddydd New Horizons yn cwblhau'r elfennau beicio a cherdded yng nghampfa’r ganolfan ddydd gan ddefnyddio offer arbenigol, a bu iddynt gymryd rhan mewn sesiynau nofio â chymorth yng Nghanolfan Hamdden y Barri yn ystod sesiynau wythnosol. 

 

Roedd y digwyddiad Triathlon Fer ei hun yn cynnwys nofio 500m, beicio 5km a cherdded/rhedeg 5km ar hyd Ffordd y Mileniwm. Fe wnaeth chwe aelod staff Bro Morgannwg gymryd rhan yn yr her. Yn ogystal, cafwyd digwyddiad cerdded grŵp, oedd yn cynnwys 29 o gyfranogwyr. Roedd nifer o’r rhain yn defnyddio cadeiriau olwyn, yn gleientiaid gyda nam cerdded neu’n ffrindiau ag anableddau dysgu. 

 

Gwnaeth Lance Carver, Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, sylw am y digwyddiad: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant anhygoel. Rwy’n lwcus i gael bod mewn sefyllfa freintiedig sy'n fy ngalluogi i weithio gyda staff a gwasanaethau fel y rhain. Roedd y digwyddiad wedi’i drefnu’n dda iawn ac yn gynhwysol, ac roedd yn herio camdybiaethau am anableddau, a dyma'n union beth y dylai ein holl wasanaethau geisio ei wneud". 

 

Gwnaed y digwyddiad yn bosib gyda help Canolfan Hamdden y Barri, Brewers Fayre y Barri, Pinit Building & Civil Engineering, Stokes General Builders, Woodland Electricals, GRABit, Woodlands Crew, New Horizons a St John Cymru.

 

Bydd yr arian a godwyd gan y Triathlon yn cyfrannu at brynu Hyfforddwr Thera ychwanegol, sef Offer Ymarfer Actif/Goddefol gwerth £3,700. Hyd yn hyn, mae'r digwyddiad wedi codi tua £1,500.