Top

Brig

Diwrnodau Casglu Gwastraff Newydd

O ddydd Llun 1 Awst ymlaen, bydd diwrnodau casglu gwastraff ac ailgylchu yn newid i rai cartrefi ym Mro Morgannwg.

 

Recycling lorryYn dilyn ffigwr ailgylchu trawiadol o 64% yn 2014/15, bydd gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i ddatblygu wrth iddo anelu at gyrraedd targed ailgylchu statudol o 70% erbyn 2024/25.

 

Bydd cyflwyno diwrnodau casglu newydd yn galluogi i’r Cyngor wneud y mwyaf o’u cerbydau a’u haelodau staff drwy drefnu llwybrau a chasgliadau mwy effeithlon.

 

Bydd pob cartref yn derbyn llythyr i’w hysbysu pryd bydd diwrnod newydd eu casgliad, neu i gadarnhau y bydd eu diwrnod cyfredol yn aros yr un fath.

 

 

Gwirio Diwrnod eich Casgliad

Gallwch chi wirio diwrnod eich casgliad ar-lein. Rhowch eich cod post yn y blwch isod i weld pryd caiff eich ysbwriel a’ch ailgylchu eu casglu.

 

Nodwch: ni fydd y dyddiadau casglu newydd yn fyw ar ein gwefan tan ddydd Gwener 29 Gorffennaf 2016.

Recycling box with net

Ailgylchu Cymysg

Rhowch eich holl nwyddau ailgylchu sych mewn un blwch i’w ailgylchu.

Gallwch chi ailgylchu papur, gwydr, caniau, cardfwrdd, plastig, ffoil glân, caniau erosol gwag a chartonau.

 

Ailgylchu cymysg

 

Kitchen waste caddy and bags

Ailgylchu Gwastraff Cegin

Rhowch wastraff bwyd mewn un blwch er mwyn ei ailgylchu.

Gallwch ailgylchu gwastraff bwyd, yn cynnwys bara, nwyddau llaeth, cig, pysgod, pasta, reis a phlicion llysiau.

 

Ailgylchu gwastraff cegin

 

Garden-Waste-Bags

Ailgylchu Gwastraff Gardd

Rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, mae eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu pob yn ail wythnos.

Gallwch ailgylchu gwastraff gardd, yn cynnwys glaswellt, tocion prysgwydd a dail.

 

Ailgylchu gwastraff gardd