Top

Brig

Agor llwybr cerdded a beicio newydd Causeway 

07 Gorffennaf 2016

Mae’r gwaith i adfywio Ynys y Barri yn parhau gydag agoriad llwybr cerdded a beicio newydd Causeway sy’n mynd o gyffordd The Ship Inn, i Faes Parcio’r Old Harbour.

 

Causeway openingYn wreiddiol cynigiwyd y cynllun hwn yn rhan o Raglen Adfywio Y Barri ond nid oedd arian ar gael ar y pryd. Mae’r cysylltiadau wedi’u huwchraddio gyda llwybr cerdded llydan, rheiliau wedi’u hadnewyddu, goleuadau a seddau wedi’u hariannu’n llwyr gan Gyngor Bro Morgannwg ac mae’r cynllun yn cefnogi gwaith y Cyngor gydag opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy yn ogystal â’r gwaith o amddiffyn yr arfordir. Mae’n ymddangos bod y gwaith ar gyffordd The Ship Inn, a gwblhawyd yn 2015, yn cynnig ateb i broblemau llif traffig ar gyfer yr Ynys.


Gobeithio y gellir estyn y rhwydwaith feicio yn y dyfodol ac mae gwaith dylunio wedi cael ei wneud i gysylltu’r cynllun hwn â’r llwybr beicio/cerdded a gwblhawyd o gwmpas Friars Point, yn ogystal â chyfuno cynlluniau'r Waterfront Consortium i gynnig llwybr beicio ar hyd ffordd gyswllt Ynys Y Barri.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rwy’n falch bod cam arall yn y gwaith o adfywio Y Barri wedi’i gwblhau ac mae’r cynllun hwn yn dangos bod y Cyngor wedi ymrwymo’n barhaol i wella amgylchedd Ynys Y Barri sydd wedi cael llawer o sylw gan y cyfryngau yn y misoedd diweddar.  Yn ystod y sesiwn tynnu lluniau, rholiodd grŵp o sgrialwyr ifanc heibio Arweinydd y Cyngor a minnau gan weiddi diolch am y cynllun, roedd yn goron ar fy niwrnod.”