Top

Brig

Llyn Trwyn y Rhws – Cyfraith Dim Pysgota, Gwersylla na Nofio ar fin dechrau

28 Gorffennaf 2016

Deddfwyd Is-ddeddfau newydd ar gyfer Llyn Trwyn y Rhws gan y Cyngor ar 22 Gorffennaf 2016 a byddant yn weithredol o hanner nos 29 Gorffennaf 2016. 

Rhoose PointMae Is-ddeddfau newydd y Cyngor yn gwahardd pysgota, gwersylla a mynd i’r dŵr/nofio yn y lleoliad.


Bydd y Cyngor yn gorfodi is-ddeddfau newydd mewn cytundeb partneriaeth â chwmni diogelwch personol a gorfodi, 3GS UK (Cyfyngedig) a’r Heddlu. 


Os ydych yn gweld rhywun yn torri amodau’r is-ddeddfau, gallwch roi gwybod i’r Cyngor trwy ei ganolfan gyswllt (01446 700111).


Noder:  Mae rhagor o fanylion am yr Is-ddeddfau newydd i’w gweld yma.