Top

Brig

Ysgol yn Gosod Esiampl o ran Iechyd a Ffitrwydd

 

14 Gorffennaf 2016

 

Cynhaliwyd diwrnod yn tynnu sylw at iechyd a ffitrwydd yn Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn a fu’n llwyddiant mawr gyda’r staff a’r disgyblion. 

 

Exercise at St. Richard Gwyn's Health and Awareness DayRoedd Swyddog Datblygu Chwaraeon Ieuenctid Actif o Gyngor Bro Morgannwg wrth law i gynnig nifer o weithgareddau yn ymwneud ag iechyd a ffitrwydd.  Bu pum cant o ddisgyblion ynghyd â staff yr ysgol yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol yn ymwneud â ffitrwydd. Nod y diwrnod oedd codi ymwybyddiaeth o’r manteision o fwyta’n iach a chadw’n heini. 

 

Roedd gan y disgyblion amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonyn nhw, gan gynnwys Tennis Craidd Cardio gan Vale Tennis, Rhedeg Rhydd ‘Parkour’ gan AIM, Ffitrwydd ‘Insanity Style’ gan 4 Personal Training, Ffitrwydd Milwrol gan HC Fitness, Beicio Sbin gan Aspire Fitness, Gemau Parc, Pêl-fasged ‘Inclusive Zone’ a Her Ffitrwydd yr Wyddor. 

 

Cafodd disgyblion rhwng Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10 ragor o wybodaeth am y gweithgareddau a amlinellwyd yn y Diwrnod Iechyd a Ffitrwydd, er mwyn iddyn nhw gael cymryd rhan y tu allan i oriau ysgol. Mae’n nod cael mwy o blant ym Mro Morgannwg i gadw’n heini, yn unol ag amcan Chwaraeon Cymru, sef bod pob plentyn ‘Wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’. Yng Nghymru mae’r gyfradd uchaf o ordewdra yn y DU. Dyma ysgogodd yr athrawon i weithredu a threfnu diwrnod yn llawn gweithgareddau corfforol. 

 

Dywedodd Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Ieuenctid Actif: “Mae’n wych bod yr ysgol wedi dynodi diwrnod i annog iechyd a lles ymhlith ei disgyblion a staff." Roedd pwyslais y gweithgareddau dan sylw ar ddangos bod cadw'n heini yn gallu bod yn hwyl yn ogystal â llesol. Mae digon o ffyrdd o gadw’n heini nad ydyn nhw’n ymwneud â chwaraeon, a chafwyd digon o enghreifftiau yn ystod y dydd o ffyrdd amgen o wneud hynny."

 

Am ragor o wybodaeth am ffyrdd o gadw’n heini yn y Fro, cysylltwch ag Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg ar 01446 704728 neu kjdavies@valeofglamorgan.gov.uk