Top

Brig

Diwrnod Llawn Hwyl i’r Teulu yn Sain Tathan

28 Gorffennaf 2016

Bydd Saints, Ymddiriedolaeth Parciau Sain Tathan sydd newydd ei sefydlu, yn cynnal diwrnod llawn hwyl i’r teulu ar ddydd Gwener 5 Awst, o 3pm tan 7pm.

 

Bydd llawer o weithgareddau cyffrous gan gynnwys paentio wynebau, gemau i'r teulu, crefftau, pêl-droed a chwaraeon.  Mae llawer o'r gweithgareddau am ddim i bawb eu mwynhau. Bydd Canolfan Heboga Cymru yn arddangos ei hadar hefyd.  Bydd lluniaeth, cacennau, hufen iâ a byrgyrs ar werth hefyd.


Cynhaliwyd diwrnod hyfforddi llwyddiannus i wirfoddolwyr ar ddydd Iau 19 Gorffennaf gyda thimau Datblygu Chwarae a Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg, pan gymerodd gwirfoddolwyr ran mewn gweithgareddau gwahanol yn ystod y diwrnod llawn hwyl a sgwrsio dros ginio.  Mae'r gymuned leol wedi dod ynghyd i gynnal y Diwrnod Llawn Hwyl i’r Teulu ardderchog hwn.


Mae’r ymddiriedolaeth wedi’i sefydlu i helpu i godi arian ar gyfer Parciau yn Sain Tathan ac mae’r maes chwarae yn Lougher Place yn flaenoriaeth i’r grŵp gan nad yw llawer o arian wedi’i fuddsoddi ynddo yn ystod blynyddoedd diwethaf.
Mae gweithgareddau eraill wedi’u trefnu ar gyfer yr haf, o ganlyniad i adborth gan broject Mapio Cymuned Sain Tathan, a nododd flaenoriaeth i drefnu mwy o weithgareddau i blant gymryd rhan ynddynt.


Cynhelir Clwb Gwyliau Go Global i blant oedran cynradd yn Gathering Place o ddydd Llun 1 i ddydd Mercher 3 Awst o 10am tan 12pm.  Bydd llawer o gemau, crefftau, caneuon, straeon Beibl a phypedau. £2 y plentyn yw’r gost.  Am fwy o wybodaeth ac i gadw lleoedd, cysylltwch â’r Diacon Sam ar 01446 406262, neu deaconsam@live.co.uk.


Cynhelir Sesiynau Chwarae am ddim yng Nghanolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndŵr Avenue, o ddydd Llun 15 i ddydd Mercher 17 Awst o 1pm tan 3pm gyda'r Tîm Datblygu Chwarae.  Ar agor i blant 5-11 oed.Os hoffech gymryd rhan gyda’r Saints- Ymddiriedolaeth Parciau Sain Tathan, dilynwch ddolen y grŵp ar Facebook – St Athan Parks Trust.