Top

Brig

Haul a Sbri o gwmpas y Fro

19 Gorffennaf 2016

Â'r gwyliau haf yn dod yn gyflym, mae tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn brysur yn cynllunio eu Diwrnod Hwyliog o Chwaraeon a Chwarae i'r Teulu.


260714-011Bydd y digwyddiad am ddim ar ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf yn Sgwâr y Brenin, Y Barri, rhwng 11am a 3pm, ac yn rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd roi cynnig ar weithgareddau chwaraeon amrywiol, gan gynnwys athletau, badminton a thenis bwrdd.  

 

Hefyd ar gael ar y diwrnod fydd amrywiaeth o weithgareddau chwarae, gan gynnwys celf a chrefft, gemau awyr agored anferth, a bwth ffotograffio a wnaed gartref er mwyn i chi dynnu eich hunluniau eich hunain. Bydd y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae wrth law, er mwyn helpu gyda’r gweithgareddau drwy gydol y dydd.


Mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol, bydd y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae hefyd yn cynnal rhaglen o weithgareddau amrywiol yn ystod gwyliau'r haf: Bydd Cynlluniau Chwarae, sesiynau gyda Cheidwaid Chwarae a Diwrnodau Hwyliog i'r Teulu yn rhedeg drwy gydol y gwyliau.


Ar ddydd Mercher 3 Awst, caiff Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ei ddathlu ym Mharc Belle Vue, gyda sesiwn Hwyliog i’r teulu rhwng 3pm a 7pm.  

 

Bydd Cyngor Cymuned Dinas Powys, gyda chyllid gan Tai Unedig Cymru, yn cefnogi Diwrnod Hwyliog i’r Teulu ddydd Llun 25 Gorffennaf o 11am tan 3pm yng Nghanolfan Gymunedol Murchfield, ac mae Cyngor Tref Y Barri yn cefnogi dau Ddiwrnod Hwyliog i’r Teulu:  ym Mharc Fictoria, Tregatwg, ddydd Mercher 17 Awst, ac yng Ngerddi Gladstone ddydd Mercher 24 Awst. Bydd y ddau ddigwyddiad yn digwydd rhwng 3pm a 7pm. 


Hefyd, mae ystod o sesiynau Cynllun Chwarae a Cheidwadwyr Chwarae yn digwydd yn Llanilltud Fawr, Dinas Powys a’r Wig a gefnogir gan eu cynghorau tref a chymuned priodol.


Er mwyn cael gwybod am ddyddiadau, amseroedd a lleoliadau a gadarnhawyd ar gyfer yr holl weithgareddau yn rhaglen chwaraeon a chwarae’r haf, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/sports_and_play_development/sports_and_play_development,  neu cysylltwch â’r tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ar 01446 704793, neu trwy anfon e-bost at KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk
Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Cyngor. Mae’n bosibl y bydd rhai ychwanegiadau/newidiadau hwyr i'r rhaglen oherwydd y tywydd ac ati, felly sicrhewch eich bod yn gwybod cyn y digwyddiad neu'r gweithgaredd sy'n cael ei gynnal.