Top

Brig

Siwrnai gwasanaeth bws B99 yn ymestyn i gynnwys Penarth

 

24 Mehefin 2016

 

Mae gwasanaeth newydd a phoblogaidd bws llawr uchaf awyr agored y B99 bellach yn cynnig siwrnai estynedig o Ynys y Barri cyn belled â Phenarth.

 

Mae’r siwrnai ddiwygiedig bellach yn rhedeg o lan y môr ar Ynys y Barri i ganol tref Penarth, ac yn cludo teithwyr i’r Cnap (Lakeside), Glannau’r Barri, Sully, Parc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston, Esplanade Penarth a’r Pier. Yn ogystal, ac yn hytrach na galw yng nghanol tref y Barri, bydd yn galw ym maes parcio a theithio gorsaf reilffordd Dociau’r Barri ger Swyddfa’r Doc er mwyn cysylltu’r bws â’r gwasanaeth trên. 

 

Mae’r gwasanaeth masnachol, sydd o dan reolaeth Harton Coaches, yn rhedeg ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun gŵyl y banc tan ddydd Sul 4 Medi.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, ‘Mae Cyngor Bro Morgannwg wrth ei fodd i gyhoeddi estyniad i’r gwasanaeth hwn i gynnwys Penarth.

 

‘Mae’r gwasanaeth hwn yn ei gwneud yn haws i ymwelwyr a thrigolion ymweld ag ardal ehangach o Fro Morgannwg, ac i fynd i atyniadau y gallant eu mwynhau.’

 

Ceir amserlen y gwasanaeth newydd, ynghyd â’r holl ddulliau teithio eraill sydd ar gael wrth ymweld â Bro Morgannwg, ar gael yma: www.bromorgannwg.gov.uk.