Top

Brig

Traeth Ynys y Barri yw’r cyntaf yng Nghymru i gynnig Wi-fi di-dâl i ymwelwyr

 

21 Mehefin 2016

 

Gall ymwelwyr ag Ynys y Barri syrffio’r we yn ogystal â’r tonnau o hyn ymlaen. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi mynediad cyhoeddus yn rhad ac am ddim i Wi-fi ar hyd glan y môr.


Diben y cynllun yw hybu cynhwysiad digidol ledled y sir, ac Ynys y Barri yw’r lleoliad diweddaraf i gynnig Wi-fi yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr. Ymhlith y lleoliadau eraill sy’n cynnig y gwasanaeth eisoes mae adeiladau’r Cyngor, megis y Swyddfeydd Dinesig a Swyddfa’r Dociau, a llyfrgelloedd.


Y gobaith yw y bydd hwn yn drysor arall yng nghist Ynys y Barri wrth ddenu ymwelwyr o bob man i fwynhau’r gyrchfan lan môr adnabyddus.

 

 

Leader & Deputy Leader Beach WiFi


Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg,

 

‘Diolch i fusnesau Bay 5 a John’s Café, sy’n llywyddu dau o’r pwyntiau cyswllt, ni yw’r ganolfan glan môr cyntaf yng Nghymru i gynnig y gwasanaeth hwn. Rydyn ni’n gobeithio bydd ymwelwyr yn gwneud y mwyaf o’r rhwydwaith ac yn rhannu lluniau ohonynt eu hunain yn mwynhau holl atyniadau Ynys y Barri.’

 
Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg,

 

‘Rydyn ni wedi buddsoddi’n sylweddol yn adfywiad Ynys y Barri, ac mae’n wych gweld pobl yn mwynhau ymweld â hi gydol y flwyddyn. Bydd mynediad i Wi-fi yn ei gwneud hi’n haws i ymwelwyr ragnodi cwt traeth, rhannu lluniau o’u diwrnod, a threulio mwy o amser yn yr awyr agored.’