Top

Brig

Gŵyl yn denu miloedd o bobl i Ynys y Barri

 

Heidiodd torfeydd i Ynys y Barri dros y penwythnos i brofi’r bwyd, y gerddoriaeth a’r diwylliant oedd ar gael yno yn yr ŵyl benwythnos Beats, Eats and Treats gyntaf.

 

Dydd Mawrth 7 Mehefin 2016

 

Trefnwyd yr ŵyl gan Gyngor Bro Morgannwg gyd chymorth ariannol gan Gyngor Tref y Barri. Nod y penwythnos oedd arddangos crefftau, diwylliant, bwyd a diod o’r rhanbarth, a chyda’r heulwen braf yn fantais aruthrol, ni siomwyd neb.


Cafwyd rhesi o stondinau crefft o dan y promenad ac yng nghytiau traeth y Cyngor – cefnlen ddelfrydol i ddangos y nwyddau oedd ar gael. 


Roedd cogyddion arobryn yn bresennol yn gweini prydau blasus o’u bwytai dros dro, yn cynnwys Meat and Greek, Purple Poppadom, Ffwrnes Pizza, Mr Croquewich, Dixie’s Vintage Ices a Science Cream. Roedd modd torri syched yn y tywydd poeth â’r cynhyrchwyr lleol Vale Cider a Bragdy Tomos a Lilford wrth law.


Ochr yn ochr â nhw, daeth stondinau o dair gefeilldref Bro Morgannwg - Fécamp yn Ffrainc, Rheinfelden yn yr Almaen a Mouscron yng Ngwlad Belg - â chwa o’r cyfandir gyda nhw drwy werthu eu cynnyrch lleol. Bu cynghorydd o Rheinfelden, Wilfred Markus, yn chwythu gwydr ac yn diddanu pawb (yn enwedig y plant) â’i sgiliau. Creodd sawl darn o wydr a oedd ar werth hefyd.


Ar stondin arddangosfeydd bwyd, cafwyd cyflwyniad i sgiliau nifer o gogyddion, yn cynnwys James Sommerin, deiliad seren Michelin, a chogyddion The Gallery, Hangfire Smokehouse a Bar 44.

 

Image gallery unable to load.


Cafwyd cerddoriaeth fyw drwy’r penwythnos ar ffurf darllediad gan Bro Radio o'r digwyddiad a cherddoriaeth samba, gwerin, bandiau pres a band pres o’r Almaen. 


Roedd hwyl i’r teulu yng ngweithdai syrcas Carl John, a bu gweithwyr tîm chwarae’r Cyngor yn diddanu’r plant lleiaf drwy’r adeg.


Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd y Cyngor, “Roedd ein gŵyl Beats, Eats and Treats gyntaf ni’n llwyddiant ysgubol. Denodd filoedd o bobl i ymweld ag Ynys y Barri dros y penwythnos i fwynhau’r stondinau, y bwyd a’r ddiod a’r naws.

 

“Rydw i’n hynod falch bod pawb wedi cyrraedd yn ddiogel ac yn rhwydd, boed hynny drwy yrru, cerdded neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n dangos yn glir y gall Ynys y Barri groesawu digwyddiadau cynhyrfus. Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a fu’n gweithio’n ddiwyd i wneud y penwythnos yn un difyr i gynifer o bobl.”


Mae digwyddiadau’r haf am ddim yn parhau ar Ynys y Barri gyda’r Saethau Cochion yn yr Ŵyl Drafnidiaeth dydd Sul 12 Mehefin, ac mae rhaglen digwyddiadau penwythnos Ynys y Barri’n rhedeg drwy fis Gorffennaf a mis Awst. Maent yn cynnwys: Ynys Tân, Cerddoriaeth y Stryd, Theatr y Stryd, y Syrcas a Sinema ar Lan y Môr.