Top

Brig

Mae cŵn yn ddeallus... 

 

06 Gorffennaf 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn lansio ymgyrch i atgoffa perchnogion cŵn mai eu cyfrifoldeb nhw yw codi baw eu cŵn mewn bag a’i roi yn y bin agosaf.Gwyn John, Hannah Sinclair and Cooper. Dog Mess Campaign

 

Mae’r ymgyrch yn gwneud tipyn o hwyl o broblem baw cŵn , ac rydym yn gobeithio y bydd y neges yn cyrraedd y sawl sy'n gwneud cam â’u cŵn trwy beidio â chodi’r baw ar eu holau.

 

Nid yn unig y mae baw cŵn yn hyll, drewllyd ac yn beryg i’n hiechyd, mae hi hefyd yn erbyn y gyfraith i chi beidio â chodi baw eich ci.  

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol, Gweledol a Hamdden, y Cynghorydd Gwyn John, “Rydyn ni’n gwybod bod llawer o berchnogion cŵn da, gofalgar, sy’n deall bod cyfrifoldebau yn ogystal â hwyl i gael o fod yn berchennog ci.

 

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr ymgyrch yn perswadio’r rhai nad ydynt yn codi baw eu ci i wneud y peth iawn: ei roi yn y bag ac yn y bin!”