Top

Brig

Tylwyth Teg yn hedfan i mewn i Lyfrgell y Bont-faen

 

27 Mehefin 2016 

 

Cynhaliwyd ‘Noson Tylwyth Teg Heuldro’r Haf’ yn Llyfrgell y Bont-faen yn ddiweddar, ac roedd plant a fu yno wrth eu bodd â noson o adrodd straeon hudolus a chrefftau creadigol. 

 

Bu 20 o blant rhwng tair a naw oed yn adeiladu cestyll tylwyth teg, yn gwneud tylwyth teg â phegFairy story-time Cowbridge Libraryiau dillad ac yn creu adenydd iddynt eu hunain i hedfan adref ar ddiwedd y noson. 

 

Roedd y noson yn un o gyfres o ddigwyddiadau sy’n rhedeg gydol y flwyddyn. Yn eu plith, cafwyd noson Roald Dahl, noson Harry Potter a noson Alys yng Ngwlad yr Hud.

 

Dywedodd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: ‘Diben y digwyddiadau yma yw annog plant i ddefnyddio’r llyfrgell, amlygu gwahanol feysydd storïol a meithrin cariad at ddarllen. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i staff Llyfrgell y Bont-faen a’r holl wirfoddolwyr sy’n helpu cynnal digwyddiadau o’r fath.’

 

Mae staff y Llyfrgell wrthi’n ddiwyd ar hyn o bryd yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer Her Darllen yr Haf, sy’n dechrau ar 16 Gorffennaf. Thema eleni yw Darllen Mawr Direidus, wedi’i ysbrydoli gan lyfrau Roald Dahl. 

 

Am wybodaeth bellach am Lyfrgell y Bont-faen, ewch i www.bromorgannwg.gov.uk/llyfrgelloedd.