Top

Brig

Gorymdaith Rhyddfraint Bro Morgannwg

7 Mehefin 2016

Rhoddwyd rhyddfraint Bro Morgannwg i HMS Cambria yn 2012 a byddant yn anrhydeddu eu hawl i orymdeithio drwy dref y Barri Ddydd Sadwrn, y 18fed o Fehefin 2016.

HMS001

Yr hawl i arfer Rhyddfraint Sir yw’r anrhydedd ddinesig uchaf y gellir ei rhoi i’r Llynges Frenhinol. Mae’n deillio o’r canol oesoedd pan oedd angen caerau i amddiffyn y trigolion rhag ymosodiad. Gwrthodid i grwpiau o ddynion a merched arfog fynd i mewn i ddinas neu dref oni bai bod y dinasyddion yn hyderus nad oeddent ar berwyl drwg. Oherwydd hynny, daeth derbyn caniatâd yn arwydd o ymddiriedaeth.


Ddydd Sadwrn, y 18fed o Fehefin am 11.15 y bore, bydd Seindorf a Phlatynau’r Môr-filwyr Brenhinol yn gorymdeithio i Sgwâr y Brenin. Gyda chleddyfau wedi eu tynnu, bidogau yn eu lle a baneri lliwgar yn cyhwfan, bydd  Comander yr Orymdaith yn hebrwng Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Morgannwg, y Cynghorydd Anthony Powell, i archwilio platŵn yr orymdaith.

 

Wedyn bydd HMS Cambria yn gorymdeithio i lawr Heol Holton i’r Swyddfeydd Dinesig. Derbynnir y saliwt gan Is-Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi, Syr Brooke Boothby, a Maer Bro Morgannwg, y Cynghorydd Stuart Egan.


Wedyn caiff Baner y Lluoedd Arfog ei chodi i anrhydeddu Diwrnod y Lluoedd Arfog. Daw’r orymdaith i ben am 12.15 y prynhawn. Mae croeso i’r cyhoedd fod yn bresennol ar hyd ochr y ffordd.