Top

Brig

Gŵyl Hoci’n Llwyddiant Ysgubol ym Mro Morgannwg

1 Mehefin 2016

Bu 158 o ddisgyblion o naw ysgol gynradd ledled Bro Morgannwg yn cymryd rhan yn y Gwyliau Hoci i Ysgolion Cynradd a gynhaliwyd yn y Barri ac yn y Bont-faen.

 

Hockey Festival 2

Roedd y gwyliau’n rhan o gynllun Campau’r Ddraig, ac fe’u trefnwyd mewn partneriaeth â thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor y Fro. 

 

Daeth disgyblion o ysgolion Romilly, Sully, Y Bont Faen a Sant Baruc at ei gilydd yn Ysgol Gyfun Bryn Hafren i chwarae mewn cyfres o gemau hoci saith bob ochr heb gôl-geidwaid, oedd yn golygu bod y gemau’n agored iawn. Ysgol gynradd Y Bont Faen oedd y tîm cryfaf dros y cyfan, a’u timau nhw enillodd y ddwy ŵyl.

 

Cynllun Chwaraeon Cymru yw Campau’r Ddraig, a chaiff ei weinyddu’n lleol gan dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor y Fro. Mae’n rhan o’r cynllun Pobl Ifanc Heini sy’n ceisio cynyddu nifer y plant 7-11 oed sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. 

 

Am fanylion am gyfleoedd i ymuno â chlybiau hoci plant yn y Barri, y Bont-faen a Phenarth, cysylltwch â thîm yr Adran Chwaraeon ar 01446 704728.