Top

Brig

Cynnig i uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Cadoxton

1 Mehefin 2016


Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cynigion i uno Ysgol Gynradd Cadoxton ac Ysgol Feithrin Cadoxton unwaith eto pan fydd yn cyfarfod dydd Llun 6 Mehefin.


Cynhaliwyd ymgynghoriad cynhwysfawr ar ddechrau 2016, a thrafodwyd adroddiad adborth yr ymgynghoriad hwnnw yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth.


Mae’r trafodaethau cyfredol yn dilyn cynsail a osodwyd gan y Cyngor dros y blynyddoedd diwethaf o ddefnyddio model ysgol gynradd sy’n darparu addysg i blant tair i 11 oed drwy uno ysgolion babanod, meithrin a chynradd.


Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, byddai’r ysgolion yn uno ar 1 Medi 2016, a byddai Ysgol Gynradd Cadoxton yn cael ei sefydlu fel ysgol gymunedol ar gyfer disgyblion tair i 11 oed.


Os bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r cynnig yn ei gyfarfod dydd Llun, yr un nifer o lefydd fyddai ar gael yn yr ysgol, sef 420 o lefydd cynradd a 100 o lefydd meithrin. Buasai’n parhau i weithredu yn yr adeiladau cynradd a meithrin presennol, a buasai’r holl ddisgyblion yn cael eu trosglwyddo i’r ysgol newydd yn awtomatig. 


Pennaeth cyfredol Ysgol Gynradd Cadoxton, Janet Hayward, fyddai’n goruchwylio’r ysgolion unedig ynghyd â chorff llywodraethwyr presennol yr ysgol gynradd.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Bydd uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Cadoxton yn golygu uno dwy ysgol o safon uchel a fydd yn medru rhannu a chynyddu eu cryfderau a’u gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 


“Bydd yn gosod cynsail gadarn i addysg y plant, a bydd ganddynt gwricwlwm ac egwyddorion ysgol cyson i’w cynnal drwy’r cam pwysig hwn yn eu bywyd ysgol.”


Bydd trefniadau derbyn ar gyfer yr ysgol unedig yn aros yr un fath.

Rhannu Hoffi