Top

Brig

Paragemau’r Fro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd

 

27 Mehefin 2016

 

Cynhaliwyd digwyddiad y Paragemau yng Nghymuned Dysgu Penarth yn ddiweddar, o dan ofal staff Ysgol y Deri. Daeth dros 200 o ddisgyblion o Ysgol y Deri ac Ysgol Gynradd Gatholig St Helen’s ynghyd i gystadlu â’i gilydd.Podium, Paragames 2016

 

Roedd Swyddog Chwaraeon Anabledd Cyngor Bro Morgannwg wrth law i hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau i athletwyr o blant sydd ag anabledd, wrth i Paragemau eleni ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ddisgyblion ysgol ledled y Fro i efelychu cyraeddiadau eu harwyr Paralympaidd.

 

Roedd ystod eang yr adnoddau chwaraeon sydd ar y safle o fantais sylweddol i’r Paragemau, yn cynnwys trac rhedeg a maes pêl-droed 4G. Roedd pwyslais mawr ar gynhwysiad, a digonedd o ddigwyddiadau ar gael i bawb. Bu disgyblion yn cystadlu ar y ras wib 100m, ras slalom 60m, taflu pwysau, y naid hir, taflu Boccia, taflu gwayw a thaflu pêl feddal.

 

Bu myfyrwyr o ysgol uwchradd St Cyres sy’n rhan o Gynllun Addysg Gleision Caerdydd yn gwirfoddoli i sicrhau bod popeth yn mynd rhagddo’n braf, yn ogystal â chefnogi’r disgyblion wrth iddynt gystadlu. 

 

Dywedodd Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru: ‘Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i staff Ysgol y Deri am drefnu digwyddiad mor safonol, oedd yn cynnig rhywbeth  bob disgybl, waeth beth fo’i amhariad. Rhaid diolch i ddisgyblion St Cyres hefyd, a roddodd o’u hamser i gefnogi’r digwyddiad. Mae’n dangos lefel cryfder yr ysbryd cymunedol sy’n bodoli yn y sir.

 

‘Mae digwyddiadau o’r fath yn hynod bwysig oherwydd eu bod yn rhoi cyfle i ddisgyblion ag anabledd gystadlu yn erbyn ei gilydd ar yr un lefel, a dysgu sgiliau hanfodol sut i ennill a cholli yn y ffordd gywir.’

 

Am wybodaeth bellach am Chwaraeon Anabledd ym Mro Morgannwg, cysylltwch â Simon Jones ar 01446 704728 neu sljones@valeofglamorgan.gov.uk