Top

Brig

Canmol Cyngor Bro Morgannwg am weithredu ar frys

 

14 Mehfin 2016

 

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg ei ganmol am weithredu’n ddiymdroi pan ddechreuodd cartref preifat ym Mhenarth ddymchwel.

 

Roedd adnewyddiadau sylweddol yn cael eu gwneud yn y tŷ pan ddechreuodd e ddymchwel dydd Gwener 10 Mehefin. Daeth y gwasanaethau brys, cwmnïau gwasanaethau cyhoeddus, Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Thîm Rheoli Adeiladau Cyngor Bro Morgannwg at ei gilydd ar frys er mwyn rheoli’r risg i’r cyhoedd a’r tai cyfagos.

 

Gan fod wal gefn y tŷ wedi dymchwel yn gyfan gwbl a’r to yn anniogel, cynhaliwyd dymchweliad bwriadol i ddatgymalu rhannau peryglus yr adeilad, a gwnaethpwyd yn siŵr bod y safle’n ddiogel.

 

Mae Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi canmol gweithredoedd sydyn a di-oed Prif Swyddog Rheoli Adeiladau’r Cyngor, a arweiniodd at ddymchweliad diogel o’r adeilad peryglus o dan gryn dipyn o bwysau ac ym mhresenoldeb y cyfryngau cenedlaethol a thrigolion pryderus. 

 

Dywedodd Marcus Goldsworthy, Pennaeth Adfywio a Chynllunio Cyngor Bro Morgannwg: “Roedd yn dda gweld bod ein Tîm Rheoli Adeiladau’n rhan hanfodol o sicrhau bod safle’r tŷ ar Clinton Road yn ddiogel ar fyrder. Bu gweithredoedd chwim y tîm yn fodd o leddfu gofidiau’r cymdogion a’r trigolion cyfagos. 

 

“Mae’r rhan fwyaf o ddatblygiadau adeiladu’n cael eu cyflawni heb unrhyw drafferth, ond pan fo galw, mae ein swyddogion yn cydweithio’n glòs â’r asiantau ar y safle er mwyn lleihau’r risg i’r cyhoedd cymaint â phosibl.”

 

Mae’r Awdurdod Iechyd a Diogelwch yn parhau i archwilio i’r amgylchiadau a achosodd y dymchweliad.