Top

Brig

Gwaith yn dechrau i droi llyfrgell y Barri yn hyb dysgu

 

5 Gorffennaf 2016

 

Mae gwaith adeiladu yn mynd rhagddo fel rhan o fuddsoddiad £100,000 yn llyfrgell y Barri i’w thrawsnewid yn ganolfan addysg oedolion ac yn hyb dysgu newydd ar gyfer Bro Morgannwg.  

 

Ar ôl i’r gwaith adeiladu orffen bydd gan y llyfrgell dair ystafell ddosbarth, ystafell gyfrifiaduron, swyddfa a meithrinfa newydd.  Dyma fydd cartref newydd Canolfan Dysgu Agored Bro Morgannwg, sydd ar hyn o bryd yn Provincial House.  County Library Main Entrance

 

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Bydd Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ganolog i bennod nesaf gwaith adfywio Cyngor Bro Morgannwg. 

 

"Mae’r buddsoddiad diweddaraf hwn yn llyfrgell y Barri yn golygu y bydd gan y Fro gyfan gyfleuster o'r radd flaenaf, gyda'r nod o gynorthwyo trigolion o bob oed i ennill sgiliau a gwybodaeth fydd yn lledu eu gorwelion.

 

”Bydd modd parhau i ddefnyddio holl wasanaethau mwyaf poblogaidd y llyfrgell ynghyd â dewis eang o gyrsiau addysg i oedolion. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai cyfrifiadurol galw heibio, sgiliau cyflogaeth, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL), a chyrsiau Saesneg a mathemateg i’r rhai hynny sydd eisiau gwella eu sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith – i gyd yn yr un safle.  

 

Bydd rhaid i lyfrgell y Barri gau am bythefnos rhwng 18 Gorffennaf a 1 Awst 2016 i alluogi’r gwaith adeiladu ddechrau. Yn ystod y cyfnod hwn bydd modd i ddefnyddwyr y llyfrgell ddychwelyd eu llyfrau ac ati i fynedfa Celfyddydau Canolog Neuadd y Dref.  Bydd modd i ddefnyddwyr y llyfrgell hefyd ddychwelyd eu llyfrau neu ddefnyddio’r ystod eang o  wasanaethau yn llyfrgelloedd eraill y Fro.  Bydd nifer cyfyngedig o gyfrifiaduron hefyd ar gael i ddefnyddwyr y llyfrgell yn y Ganolfan Dysgu Agored yn Kendrick Road ac yng Nghanolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent. 

 

Mae disgwyl i’r gwelliannau gael eu cwblhau erbyn mis Tachwedd 2016 a’r holl gyfleusterau fod ar gael i’w defnyddio erbyn deng mlwyddiant y gwaith atgyweirio adferodd Neuadd y Dre i’w holl ogoniant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell y Fro a sut y bydd y gwaith adeiladu’n effeithio arnynt ewch i www.bromorgannwg.gov.uk/llyfrgelloedd.