Top

Brig

Cytiau Traeth i’w Rhentu

11 Mai 2016

Mae’r haf ar ei ffordd, a nawr mae’n bosibl i ymlacio yn un o’r cytiau traeth ar Ynys y Barri yn haws, yn rhatach ac am flwyddyn gron gyda thocyn blynyddol.  

Barry Island Beach Huts


Mae’r haf ar ei ffordd, a nawr mae’n bosibl i ymlacio yn un o’r cytiau traeth ar Ynys y Barri yn haws, yn rhatach ac am flwyddyn gron gyda thocyn blynyddol. 


Yn ystod cyfarfod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg ym mis Ebrill, cytunwyd i newid y ffordd mae’r Cyngor yn rhentu’r cytiau traeth i’r gymuned, i wneud y mwyaf o’u defnydd a’r mwynhad a geir ohonynt. 


Yn amodol ar alw, bydd hyd at 12 cwt traeth (chwech mawr a chwech bach) ar gael i’w rhentu am flwyddyn, a bydd y lleill ar gael i’w rhagnodi ar-lein, dros y ffôn neu yn y fan a’r lle. 


O ddydd Llun 16 Mai ymlaen, gellir gwneud hyn drwy gysylltu â chanolfan gyswllt y Cyngor ar 01446 700111, neu ar-lein drwy www.visitthevale.com/barrybeachhuts. Wrth brynu tocyn blwyddyn, ceir bonws ar ffurf tocyn parcio yn rhad ac am ddim i faes parcio Nells Point, yn unol â thelerau ac amodau penodol. 


Gellir rhagnodi’r cytiau traeth ar y safle ar Ynys y Barri, ond i osgoi cael eich siomi, rydyn ni’n argymell gwneud hynny ymlaen llaw, naill ai ar-lein neu dros y ffôn.


Mae cost rhentu cwt traeth wedi gostwng yn sylweddol. Cost defnydd cwt bach am y dydd fydd £10 mewn cyfnodau brig a £5 mewn cyfnodau allfrig. Y pris am gwt mawr fydd £20 (brig) a £10 (allfrig). Cost rhentu cwt am y flwyddyn o 1 Ebrill tan 31 Mawrth fydd £500 am gwt mawr a £350 am un bach (yn cynnwys TAW). Cynigir cyfradd is o £416 am gwt mawr a £291 am un bach am y cyfnod o ddeg mis sy’n weddill yn y flwyddyn gyntaf hon.


Croesawyd y datblygiadau gan y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio: “Rydyn ni’n ffodus iawn o gael y fath adnoddau ardderchog ar ein harfordir i bawb eu mwynhau ac elwa arnyn nhw.


“Ein nod yw hybu defnydd mor eang â phosibl ohonynt gan gynifer o bobl â phosibl. Drwy ostwng y prisiau a chynnig ffyrdd mwy hyblyg o ragnodi, rydyn ni wedi’i gwneud yn llawer haws i’n trigolion ac i ymwelwyr wneud y mwyaf o’r cytiau traeth.”

 

Rhannu Hoffi