Top

Brig

Llwyddiant rhentu’r Cytiau Traeth

26 Mai 2016

Yn sgil datganiad Cyngor Bro Morgannwg y byddai cytiau traeth Ynys y Barri ar gael i’w rhentu fesul blwyddyn, bu diddordeb brwd, a chawsant eu gosod ymhen dim.

 

Barry-Island-Beach-Huts

Cafodd y chwe chwt mawr a’r chwe chwt bach eu bachu ar y diwrnod cyntaf roeddent ar gael wrth i bobl eu rhagnodi a
r ras.


Mae’n dal i fod yn bosibl rhagnodi’r cytiau traeth fesul diwrnod drwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor ar 01446 700111 neu trwy rentu ar-lein. Gallwch chi wneud hynny ar y diwrnod os ydych chi ar Ynys y Barri, ond i osgoi cael eich siomi, rydyn ni’n argymell rhagnodi ymlaen llaw.


Pris cwt bach am y dydd yw £10 yn ystod cyfnodau brig a £5 ar adegau allfrig, ac mae’r cwt mawr yn £20 yn ystod cyfnodau brig a £10 ar adegau allfrig. 


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae'r diddordeb yn rhentu’r cytiau traeth wedi bod yn syfrdanol. Mae’n dda gweld y byddant yn cael defnydd cyson, ac yn darparu mwynhad a hwyl i lawer o bobl.”