Top

Brig

Gwella Amserlenni Bysus

03 Mai 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gyhoeddi cyflwyniad newidiadau i’r amserlenni a fydd yn croesawu ymwelwyr i’r ardal dros fisoedd yr haf a chynnig gwell gwasanaeth i’r trigolion.


Ar y cyd â Chyngor Tref Penarth, mae’r Cyngor wedi darparu cymorth ariannol i gynyddu nifer teithiau Gwasanaeth 91 ar benwythnosau a gwyliau banc dros yr haf (Caerdydd – Parc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston drwy Fae Caerdydd, Marina Penarth, Canol Tref Penarth a’r Pier) gan Fws Caerdydd. 


Mae teithiau byrrach ychwanegol rhwng Marina Penarth (cylchfan y Morglawdd) a Pharc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston hefyd yn cael eu cynnig i wella’r cysylltiadau â Phenarth a’i atyniadau lleol i ymwelwyr sy’n cyrraedd yr ardal ar ôl cerdded dros y morglawdd. Bydd y gwasanaeth yn rhedeg ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun gwyliau’r banc o ddydd Sadwrn 30 Ebrill tan ddydd Sul 25 Medi 2016.


Yn sgil ceisiadau gan drigolion lleol, ac yn dilyn trafodaethau â Bws Caerdydd, bydd y gwasanaeth 95A (Canol Dinas Caerdydd – Penarth) yn cael ei ail-amserlennu, a darparwyd cymorth ariannol i wasanaethu Penart Heights drwy High Street ac Arcot Street yn ogystal â Stad Cowslip.


Er mwyn gwneud hyn, mae’r gwasanaeth wedi cael ei ail-rifo ar gyfer tri llwybr: 95A, 95B a 95C. Bydd 95A a 95B yn rhedeg rhwng Caerdydd a Chanol Tref Penarth ar hyd yr un llwybr ond i’r cyfeiriad cyferbyniol i’w gilydd yn ardal Penarth. Bydd y 95C yn rhedeg rhwng Canol Dinas Caerdydd a Pharcio a Theithio Llecwydd (Stadiwm Dinas Caerdydd) yn unig. Mae’r newidiadau yma’n weithredol ers dydd Llun 25 Ebrill 2016.


Am wybodaeth bellach am y Gwasanaethau 91 neu 95A/B/C, ewch i wefan www.cardiffbus.com neu www.traveline.cymru  neu ffoniwch 0300 200 22 33.