Top

Brig

Cwrs Di-dâl Gwasanaeth Cwsmeriaid

09 Mai 2016


Bydd Cymunedau’n Gyntaf y Barri’n cynnal cwrs Gwasanaeth Cwsmeriaid yn rhad ac am ddim, ac yna’n ymweld â swyddfeydd Admiral Insurance yng Nghaerdydd.


Bydd y cwrs yn cynnwys sawl maes, megis sgiliau cyfathrebu, siarad â chwsmeriaid a magu hyder, 
Cynhelir y cwrs dydd Mawrth 24 Mai am 9.30am yng Nghanolfan Cymunedol Castleland yn y Barri. Bydd yr ymweliad â swyddfeydd Admiral yng Nghaerdydd yn digwydd dydd Mercher 25 Mai, a bydd y bws am ddim yn gadael swyddfa Canolfan Byd Gwaith y Barri ar Holton Road am 8.40am.


Am wybodaeth bellach neu i ragnodi lle, cysylltwch â Chymunedau’n Gyntaf ar 01446 709432 neu e-bostio communitiesfirst@valeofglamorgan.gov.uk