Top

Brig

Clwb Gwaith Gibbonsdown i bobl 16–24 oed 

03 Mai 2016

Mae Cymunedau’n Gyntaf y Barri’n cynnal Clwb Gwaith wythnosol i bobl 16–24 oed i’w helpu i oresgyn rhwystrau i ddod o hyd i swyddi.

 

Mae’r Clwb Gwaith yn cael ei gynnal bob dydd Mercher yng Nghanolfan Gymunedol IT Matters, Aberaeron Close, Gibbonsdown rhwng 10am ac 1pm.

 

Bydd pobl sy’n mynd yno’n derbyn cymorth unigol â meysydd amrywiol megis llenwi ffurflenni cais, chwilio am swyddi, paratoi at gyfweliadau, cyfleoedd i wirfoddoli ac anghenion hyfforddiant.


Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Chymunedau’n Gyntaf y Barri ar 01446 709432, e-bostiwch communitiesfirst@valeofglamorgan.gov.uk  neu chwiliwch am BarryCommunitiesFirst ar Facebook (tudalen Saesneg).