Top

Brig

Newyddion Mai 2016

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Mudiadau chwaraeon ar eu hennill drwy Gronfa’r Gist Gymunedol - Dydd Gwener 27 Mai

Mae naw mudiad ym Mro Morgannwg wedi llwyddo yn eu cais am arian gan gynllun chwaraeon y Gist Gymunedol, ac maen nhw wedi derbyn £11,195.

 

Dosbarthiadau chwaraeon ac ymarfer corff mewn canolfannau cymunedol - Dydd Gwener 27 Mai 

Mae nifer o lefydd ym Mro Morgannwg lle gall trigolion gymryd rhan mewn campau a dulliau o ymarfer corff. 

 

Plant a Phobl Ifanc y Fro’n dysgu am eu hawliau - Dydd Iau 26 Mai

Mae plant a phobl ifanc ledled y Fro wedi bod yn croesawu Llysgenhadon Hawliau Gwasanaeth Ieuenctid y Fro i’w hysgolion a’u grwpiau ieuenctid yn ddiweddar.

 

Llwyddiant rhentu’r Cytiau Traeth - Dydd Iau 26 Mai

Yn sgil datganiad Cyngor Bro Morgannwg y byddai cytiau traeth Ynys y Barri ar gael i’w rhentu fesul blwyddyn, bu diddordeb brwd, a chawsant eu gosod ymhen dim.

 

Dwy Faner Las i Fro Morgannwg - Dydd Iau 19 Mai

Mae pum lleoliad glan môr ym Mro Morgannwg wedi ennill Gwobr yr Arfordir cenedlaethol, yn cynnwys dwy wobr glodfawr y Faner Las, fel rhan o Wobrau Glan Môr Cadw Cymru’n Daclus 2016.

 

Buddugoliaeth i dîm SEND Spiders yng Nghynghrair Boccia’r Fro - Dydd Mawrth 17 Mai

Mae tîm y SEND Spiders wedi clymu eu gwrthwyebwyr yn eu gwe ac wedi ennill y Gynghrair Boccia cyntaf a gynhaliwyd yn y Fro.

 

Gweledigaeth newydd i’r Fro - Dydd Llun 16 Mai

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgan sut bydd yn cyfleu ei weledigaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf.

 

Lansio cynllun prawf digwyddiadau naid ar yr arfordir - Dydd Llun 16 Mai 

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol wedi cyflwyno cynllun prawf i gynnig cyfle i fusnesau dreialu digwyddiadau naid ym Mae Dunraven, Southerndown.

 

Cyngor yn cefnogi darpar drefnwyr digwyddiadau - Dydd Mercher 11 Mai

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig cymorth ariannol i drefnwyr digwyddiadau lleol sy’n dymuno cynnal digwyddiadau unigryw a difyr, ynghyd â chyfle i gynnal eu digwyddiad ar Bromenâd Dwyreiniol Ynys y Barri, sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar.

 

Cytiau Traeth i'w Rhentu - Dydd Mercher 11 Mai

Mae’r haf ar ei ffordd, a nawr mae’n bosibl i ymlacio yn un o’r cytiau traeth ar Ynys y Barri yn haws, yn rhatach ac am flwyddyn gron gyda thocyn blynyddol.

 

Bwrw Golwg dros 12 Mlynedd o Gyllid Gwledig Ewropeaidd yn Y Bon-faen - Dydd Llun 9 Mai 

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol (CGC), sef tîm adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg, wedi nodi Diwrnod Ewrop 2016 (9 Mai) drwy adolygu rhai o gynlluniau gwledig mwyaf llwyddiannus y Fro.

 

Cwrs Di-dâl Gwasanaeth Cwsmeriaid - Dydd Llun 9 Mai

Bydd Cymunedau’n Gyntaf y Barri’n cynnal cwrs Gwasanaeth Cwsmeriaid yn rhad ac am ddim, ac yna’n ymweld â swyddfeydd Admiral Insurance yng Nghaerdydd.

 

Gwella Amserlenni Bysus - Dydd Mawrth 3 Mai

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gyhoeddi cyflwyniad newidiadau i’r amserlenni a fydd yn croesawu ymwelwyr i’r ardal dros fisoedd yr haf a chynnig gwell gwasanaeth i’r trigolion. 

 

Clwb Gwaith Gibbonsdown i bobl 16–24 oed - Dydd Mawrth 3 Mai 

Mae Cymunedau’n Gyntaf y Barri’n cynnal Clwb Gwaith wythnosol i bobl 16–24 oed i’w helpu i oresgyn rhwystrau i ddod o hyd i swyddi.

 

Arddangosfa gan Richard Cox yn oriel Celf Ganolog - Dydd Mawrth 3 Mai 

 Mae arddangosfa amlgyfrwng yr artist Richard Cox, sy’n cynnwys ffotograffiaeth ddigidol, paentiadau, darluniau a llyfrau, wedi agor yn oriel Cyngor Bro Morgannwg, Celf Ganolog, a leolir yn Neuadd y Dref y Barri.