Top

Brig

Arddangosfa gan Richard Cox yn oriel Celf Ganolog

03 Mai 2016

Mae arddangosfa amlgyfrwng yr artist Richard Cox, sy’n cynnwys ffotograffiaeth ddigidol, paentiadau, darluniau a llyfrau, wedi agor yn oriel Cyngor Bro Morgannwg, Celf Ganolog, a leolir yn Neuadd y Dref y Barri.

 

Hyfforddwyd Richard mewn Celf Gain, ac mae e wedi gweithio fel athro ac uwch ddarlithydd mewn ysgolion celf yn y DU a thramor. Mae’n drefnydd celf ac yn guradur orielau diflino, ac mae wedi gweithio i Gyngor y Celfyddydau Cymru yn ogystal. Mae e wedi datblygu portffolio sylweddol, sy’n cynnwys ei ffotograffau digidol poblogaidd o ffynhonnau grisiog gorllewin India. Mae’r delweddau yma’n dangos ffurfiau strwythurol a phensaernïol ysblennydd y ffynhonnau, a godwyd yn y seithfed neu’r wythfed ganrif ac sy’n cael eu defnyddio fel ffynhonnell ddŵr.


Dylanwadau o Japan a barodd i’r artist greu ei Gyfres Higashi; cyfres o astudiaethau sy’n canolbwyntio’n benodol ar ffurfiau a strwythur toeon Japaneaidd. Ysgogodd nifer o ymweliadau â’r Unol Daleithiau ddiddordeb yng nghynlluniau ceir Americanaidd ynddo, sydd wedi ymddangos yn narluniau Richard ers y 1960au hwyr.


Yn yr arddangosfa hefyd, bydd casgliad difyr o ffotograffau, llyfrau a cheir model sy’n ymwneud â’r cymeriad Batman, a deunydd casgladwy cofiadwy arall, yn Llyfrgell y Sir y Barri a Chelf Ganolog.


Fel rhan o raglen yr arddangosfa, bydd Oriel Celf Ganolog yn cynnal gweithdy gwneud llyfrau gyda’r artist dydd Sadwrn 21 Mai rhwng 10am a 3pm. Am fanylion pellach ac i ragnodi lle, e-bostiwch artinthevale@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch Datblygu’r Celfyddydau ar 01446 709805. Mae niferoedd yn gyfyngedig, ac rydyn ni’n argymell i chi ragnodi lle.