Top

Brig

Buddugoliaeth i dîm SEND Spiders yng Nghynghrair Boccia’r Fro

17 Mai 2016

Mae tîm y SEND Spiders wedi clymu eu gwrthwyebwyr yn eu gwe ac wedi ennill y Gynghrair Boccia cyntaf a gynhaliwyd yn y Fro.

 

Caiff y gynghrair ei rhedeg gan Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau lleol. Mae naw tîm Boccia yn cystadlu: y Boccia Rollers, Canolfan Dydd Hengoleg, Canolfan Datblygu Sgiliau Scope Sully, SEND a Chanolfan Dydd Woodlands. Bu’r timau’n cystadlu yn erbyn ei gilydd dros gyfnod o 10 wythnos, a’r SEND Spiders oedd yn fuddugol yn y pen draw.

Vale Boccia

Ar ôl gemau’r gynghrair, aeth y pedwar uchaf i’r rowndiau cynderfynol, a’r enillwyr yn chwarae yn y rownd derfynol. SEND Spiders a hoelion wyth Cynghrair Boccia’r Fro, y Boccia Rollers, fu’n cystadlu, a’r SEND Spiders enillddd er gwaethaf ymdrechion glew’r Boccia Rollers tua’r diwedd.


Bu’r Cynghorydd Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio, yn bresennol yn y rownd derfynol i wylio’r gemau ac i gyflwyno medalau a thlysau. Dywedodd: “Llongyfarchiadau i’r SEND Spiders ar ennill Cynghrair Boccia’r Fro. Dylai chwaraeon fod yn hygyrch i bawb, a hoffwn ddiolch yn fawr i’r holl wirfoddolwyr sy’n trefnu gemau, yn darparu trafnidiaeth ac yn cadw’r sgôr. Hebddyn nhw, fyddai hi ddim yn bosibl cynnal y gynghrair.”


Sefydlwyd dwy wobr newydd er cof am wasanaeth hir dau o chwaraewyr mwyaf cyson y Gynghrair Boccia, a fu farw’n gynharach eleni, er tristwch mawr i bawb. Enillodd Scope Superstars Wobr Ysbryd y Tîm Dean Evans am eu hagwedd eithriadol dros ymgyrch y Gynghrair, ac enillodd Abbie Kenshole Wobr Chwarae Teg Unigol Dilwyn Williams am ei pherfformiadau ysbrydoledig.


Dywedodd Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru, “Mae’n bleser croesawu timau newydd i’r Gynghrair Boccia, ac mae SEND Spiders a Scope Spiders wedi bod yn llwyddiannus iawn yn eu blwyddyn gyntaf. Perfformiodd pob tîm yn rhagorol drwyddi draw, a gwelwyd perfformiadau unigol ardderchog hefyd. Mae dyfodol Boccia yn y Fro’n edrych yn addawol iawn.”


Os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae Boccia, cysylltwch â Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru, ar 01446 704728 neu drwy e-bostio sljones@valeofglamorgan.gov.uk.