Top

Brig

Dosbarthiadau chwaraeon ac ymarfer corff mewn canolfannau cymunedol

 

27 Mai 2016


Mae nifer o lefydd ym Mro Morgannwg lle gall trigolion gymryd rhan mewn campau a dulliau o ymarfer corff. 

 

O bosib nad yw rhai trigolion yn hyderus neu’n gartrefol wrth fynd i ganolfan hamdden i wneud dosbarth. Ond yn ogystal ag adnoddau pwrpasol niferus, mae llu o ganolfannau cymunedol yn dod yn rhan h hanfodol o gynefin chwaraeon a ffitrwydd.


Mae 19 o’r 22 o ganolfannau cymunedol Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig gweithgareddau chwaraeon ac ymarfer corff bellach. Mae 21 o weithgareddau ar gael yn y canolfannau, o dennis bwrdd, badminton, tai chi a karate i ddawns y stryd a salsa.


Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio: “Mae iechyd a ffitrwydd yn rhan bwysig o’n bywydau ni i gyd, ac mae gennym amrywiaeth o leoliadau ledled Bro Morgannwg lle gallwn wneud ymarfer corff neu fod yn aelod o dîm chwaraeon. Mae elfen gymdeithasol chwaraeon yn un bwysig hefyd. Nid yn unig gallwn ni gadw’n heini, ond mae cyfleoedd i gwrdd â phobl newydd yn codi yn ogystal.”


Ar ben y gweithgareddau sydd ar gael yn y canolfannau cymunedol, ceir amrywiaeth o glybiau chwaraeon i’r hen a’r ifanc. Am wybodaeth bellach am y cyfleoedd chwaraeon ac ymarfer corff yma, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg ar 01446 704813, neu ewch i  www.bromorgannwg.gov.uk/canolfannanucymunedol (Welsh url: http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/community_centres/community_centres.aspx