Top

Brig

Dwy Faner Las i Fro Morgannwg

19 Mai 2016

Mae pum lleoliad glan môr ym Mro Morgannwg wedi ennill Gwobr yr Arfordir cenedlaethol, yn cynnwys dwy wobr glodfawr y Faner Las, fel rhan o Wobrau Glan Môr Cadw Cymru’n Daclus 2016. 

 

Barry IslandRhoddwyd Baner Las i Whitmore Bay, prif draeth Ynys y Barri, a Marina Penarth. Enillodd Southerndown, y Cnap a Jackson’s Bay, traeth arall Ynys y Barri, wobrau hefyd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio: “Mae Cyngor Bro Morgannwg wrth eu bodd i ddatgan y bydd baneri glas yn hedfan dros Whitmore Bay a Marina Penarth i gydnabod ansawdd arbennig y dŵr yn y ddwy gyrchfan.

 

“Mae ein timau rheoli cyrchfannau a thwristiaeth yn gweithio’n ddiflino drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod ein parthau glan môr yn ddeniadol, ac y gall pawb yn y Fro ymfalchïo ynddynt. Mae’r gwobrau yma’n gydnabyddiaeth haeddiannol o’u gwaith caled.

 

“Llynedd, daeth dros 00,000 o ymwelwyr i Ynys y Barri. Wrth i’r gyrchfan fynd o nerth i nerth, byddwn ni’n disgwyl rhagor o bobl ar hyd y prom eto fyth eleni. Gobeithio bydd nifer cynyddol ohonynt yn mentro rhoi eu traed yn y dŵr nawr.”

 

Cydnabyddir y Faner Las glodfawr i draethau mewn 46 o wledydd ym mhedwar ban byd. Mae gwobrau’r Faner Las yn perthyn i’r Gynghrair dros Addysg Amgylcheddol a rheolir nhw yng Nghymru gan y corff Cadw Cymru’n Daclus. Bwriad y cynllun yw cynyddu ymwybyddiaeth o’r amgylchedd a hyrwyddo ymddygiad sy’n garedig i’r amgylchedd gan dwristiaid a thrigolion lleol, ac annog arferion gorau ymhlith staff rheoli traethau a marinâu.