Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn cefnogi darpar drefnwyr digwyddiadau

11 Mai 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig cymorth ariannol i drefnwyr digwyddiadau lleol sy’n dymuno cynnal digwyddiadau unigryw a difyr, ynghyd â chyfle i gynnal eu digwyddiad ar Bromenâd Dwyreiniol Ynys y Barri, sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar.

 

Mae’r Cyngor eisoes wedi cefnogi nifer o ddigwyddiadau glan môr llwyddiannus, megis Tân Gwyllt Ynys y Barri, Gŵyl Storïo Beyond the Border, Gŵyl Haf Penarth a Sioe Bro Morgannwg. Mae’r awdurdod lleol yn awyddus i ehangu’r arlwy ar gyfer 2016 bellach, ac i helpu i sefydlu digwyddiadau annibynnol a fydd yn datblygu dros amser.

 

Gall trefnwyr digwyddiadau wneud cais am gyllid o hyd at £1,000 drwy’r cynllun grant digwyddiadau sydd ar gael gan y Cyngor. Dylai trefnwyr sy’n dymuno cynnal digwyddiad rhwng nawr a diwedd mis Mawrth 2017 gysylltu â Thîm Digwyddiadau Cyngor Bro Morgannwg drwy e-bostio sejones@valeofglamorgan.gov.uk. Bydd angen i’r trefnwyr ddangos bod eu digwyddiad yn cyflenwi nifer o feini prawf er mwyn cymhwyso i dderbyn cyllid.

 

Dyddiad cau pob cais i’r gronfa ddigwyddiadau yw 12.00pm dydd Gwener 17 Mehefin 2016.