Top

Brig

Hyb dysgu newydd yn agor yn Llyfrgell Y Barri

 

08 Tachwedd 2016

 

Croesawodd Arweinydd ac Is-arweinydd Cyngor Bro Morgannwg y dysgwyr cyntaf i Ganolfan Ddysgu'r Fro sydd newydd ei hagor yr wythnos hon yn Llyfrgell Ganolog Y Barri. 


hub1Ffrwyth gwaith buddsoddiad o £100,000 gan Gyngor Bro Morgannwg yw’r cyfleuster newydd hwn. Aeth y Cynghorwyr Neil Moore a Lis Burnett ar daith o’r tri ystafell ddosbarth, y lolfa gyfrifiaduron, gofod swyddfa a'r crèche, sydd wedi trawsffurfio’r llyfrgell yn hyb dysgu. 


Cwblhawyd y gwaith adeiladu ar ddiwedd mis Hydref ac agorwyd canolfan ddysgu oedolion penigamp newydd i'r cyhoedd ar 7 Tachwedd.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae addysg a dysgu gydol oes yn ganolog i waith adfywio Cyngor Bro Morgannwg, a does dim lle gwell na'r llyfrgell, fel y lle cyntaf y mae pobl yn mynd iddo i ddod o hyd i wybodaeth, ar gyfer Hyb Dysgu. 


"Mae’r buddsoddiad diweddaraf hwn yn llyfrgell Y Barri yn golygu y bydd gan y Fro gyfan gyfleuster o'r radd flaenaf, gyda'r nod o gynorthwyo trigolion o bob oed i ennill sgiliau a gwybodaeth fydd yn lledu eu gorwelion.”


 hub2Gan bod y gwaith bellach wedi'i gwblhau, mae’r cyrsiau dysgu i oedolion a oedd ar gael yn y Ganolfan Ddysgu Agored yn Nhŷ Provincial wedi’u trosglwyddo i Ganolfan Ddysgu’r Fro. Bydd modd cael mynediad at ddewis eang o gyrsiau addysg i oedolion. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai cyfrifiadurol galw heibio, sgiliau cyflogaeth, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL), a chyrsiau Saesneg a mathemateg i’r rhai hynny sydd eisiau gwella eu sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith – i gyd yn yr un safle. Mae gwasanaethau mwyaf poblogaidd y llyfrgell dal ar gael hefyd.

 

Ceir manylion llawn am y cyrsiau sydd ar gael yn www.valeofglamorgan.gov.uk

 

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell yn y Fro, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/libraries