Top

Brig

Y Barri yw un o bum cyrchfan gorau'r DU ar gyfer siopau annibynnol

 

09 Tachwedd 2016

 

Y BARRI yw un o bum lleoliad gorau'r DU ar gyfer siopau annibynnol, yn ôl arolwg newydd.


Mae ffigyrau a ryddhawyd gan y Local Data Company yn dangos bod mwy na 91 y cant o siopau yn ardal orllewinol y dref yn cael eu rhedeg yn annibynnol.


Mae’r Heol Fawr yn benodol wedi’i phoblogi’n drwm gan fasnachwyr annibynnol, ac yn gyffredinol mae gan Orllewin y Barri y bedwaredd gyfran uchaf o siopau annibynnol yn y DU.  Dim ond Sparkhill yn Birmingham (95 y cant), Portobello Road yn Llundain (94.7 y cant ) a Goodmayes yn Ilford (94.1 y cant) sydd â dwysedd mwy.


Er mwyn dangos ein cefnogaeth barhaus i ganol trefi, bydd Bro Morgannwg yn helpu i ariannu rhaglen o weithgareddau'r Nadolig o gwmpas yr Heol Fawr ac maent wedi cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r masnachwyr er mwyn helpu i gydlynu’r gweithgareddau.  Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiad sy'n cynnwys gwisgoedd Fictoraidd i droi goleuadau'r Nadolig ymlaen ddydd Gwener 25 Tachwedd a marchnad Nadoligaidd ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr.


Yn ogystal, mae gwaith eisoes wedi dechrau ar gynllun £700,000 i ddarparu rhagoro fannau parcio ac i wella diogelwch i gerddwyr ar yr Heol Fawr, a chaiff cyfanswm o 36 o fannau parcio newydd eu creu. Yn ogystal, caiff croesfannau ffordd newydd eu hadeiladu ar gyfer cerddwyr a fydd yn fwy diogel ac yn fwy cyfleus ar gyfer y rhai sydd ag anableddau.

 

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae gan yr Heol Fawr gymaint i’w gynnig, ac mae dewis o amrywiaeth o siopau annibynnol.  Gyda’r Nadolig ar y gorwel, dyma'r lle perffaith ar gyfer siopa Nadolig.


“Mae’r ardal yn rhan o sîn siopa annibynnol y Fro, ac mae'r Bont-Faen a Phenarth yn lleoedd eraill sydd â detholiad cyfoethog o’r mathau hyn o siopau. 


“Mae’r ystod eang o siopau manwerthu annibynnol o gwmpas yr Heol Fawr yn cynnig gwasanaeth personol ac unigryw, sy'n rhywbeth y mae defnyddwyr yn chwilio amdano fwyfwy heddiw.


“Mae siopau annibynnol, bariau a chaffis yn agor ar y gyfradd gyflymaf ers blynyddoedd ac mae’r ffaith bod gan yr Heol Fawr un o’r cyfrannau uchaf yn y wlad o fusnesau o'r math hwn yn rhywbeth i'w ddathlu.”