Top

Brig

Newidiadau i gasgliadau gwastraff gardd ledled y Fro

 

10 Tachwedd 2016

 

Wrth i fisoedd y gaeaf agosáu, mae newidiadau i gasgliadau gwastraff gardd yn golygu, o fis Rhagfyr, y bydd angen i drigolion y Fro ffonio’r Cyngor i ofyn iddo gasglu eu gwastraff gardd.

 

Ar hyn o bryd, cesglir gwastraff gardd bob yn ail wythnos (bob yn ail â chasgliadau bagiau du trigolion), a gofynnir i drigolion roi eu bagiau gwastraff gardd ar ymyl y ffordd erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu.


Ond, o fis Rhagfyr, bydd ymgyrch ffonio a gofyn yn dechrau, lle bydd angen i drigolion drefnu casgliad o unrhyw wastraff sydd ganddynt trwy ffonio 01446 700111. Bydd hyn yn parhau yn ystod y misoedd pan na wneir llawer o arddio (o fis Rhagfyr i fis Chwefror), cyn i'r gwasanaeth pythefnosol ddychwelyd ym mis Mawrth. 


Am fwy o wybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i brynu a defnyddio’r bagiau gwastraff gardd gwyrdd, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/gardenwasterecycling