Top

Brig

Digwyddiadau'r Nadolig yn Dechrau yn y Fro

21 Tachwedd 2016

 

christmas lights 1
Present
Angel
Snowmen

 

Dechreuodd rhaglen digwyddiadau'r Nadolig Cyngor Bro Morgannwg y penwythnos hwn gyda Gŵyl Nadolig Penarth. Yr wythnos hon bydd goleuadau yn dod ymlaen ar draws gweddill y Fro a chaiff rhaglen digwyddiadau Parc yr Iâ yr edrychir ymlaen ati yn frwd ei lansio yn Y Barri. 

 

  • Cynnau Goleuadau Nadolig yr Heol Fawr, Y Barri (Dydd Gwener, 25 Tachwedd) – Mwynhewch ddiddanwyr stryd Nadoligaidd, cerddwch ar y llwybr llusernau, a gwrandewch ar gerddoriaeth fyw o 4 pm ymlaen wrth aros am ddigwyddiad cynnau goleuadau cyntaf Y Barri. 
  • Lansio Parc yr Iâ, Y Barri (Dydd Sadwrn 26 Tachwedd) – bydd y Parc Canolig yn gartref i lawr sglefrio cyntaf erioed Y Barri fel rhan o Ice Central. Bydd y llawr sglefrio dan do yn agor ar ôl y digwyddiad cynnau goleuadau Nadolig blynyddol yn Sgwâr Y Brenin am 5 pm ac wedyn bob dydd tan ddydd Sul 4 Rhagfyr.
  • Digwyddiad Cynnau Goleuadau’r Nadolig Llanilltud Fawr (Dydd Sadwrn 26 Tachwedd) – Cerddoriaeth Fyw, stondinau, man crefftau i blant a groto Siôn Corn am ddim yw’r prif atyniadau yn y digwyddiad cynnau’r goleuadau eleni yn Llanilltud Fawr. Caiff y goleuadau eu cynnau am 7pm.
  • Digwyddiad Cynnau Goleuadau’r Nadolig (Dydd Sul 27 Tachwedd) – Bydd adloniant stryd, reidiau ffair a band pres ar gael yn Sain Tathan ddydd Sul pan gaiff y goleuadau eu cynnau am 5 pm.
  • Gorymdaith Ceirw Y Bont-faen (Dydd Sul 27 Tachwedd) - Mae'r orymdaith ceirw enwog yn dychwelyd i'r Bont-Faen pan gaiff goleuadau’r dref eu cynnau a bydd arddangosfa tân gwyllt yn dilyn am 5:15 pm. 

 

Er mwyn annog mwy o bobl i siopa’n lleol yn yr adeg cyn y Nadolig, mae Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn cefnogi nifer o fentrau lleol. 

 

  • Siopa Hwyr y Nos ym Mhenarth (dydd Iau 1 Rhagfyr) – Bydd cynigion arbennig Nadoligaidd, lluniaeth, cerddoriaeth fyw a chanu carolau yn cyfuno rhwng 5pm ac 8pm er mwyn denu trigolion Penarth i siopa’n lleol y Nadolig hwn.
  • Ffair Nadolig Dickensaidd, Dinas Powys (dydd Gwener 2 Rhagfyr) Bydd hen sgwâr y pentref yn cynnal detholiad o stondinau sy'n gwerthu crefftau, cardiau, bwyd a diodydd ac anrhegion o 6 pm
  • Crefftau'r Nadolig, San Dunwyd (dydd Sul 4 Rhagfyr) Bydd y digwyddiad blynyddol yng Nghastell Sain Dunwyd yn cynnwys mwy na 50 stondin yn gwerthu gemwaith, pren, gwydr, cerameg, tecstilau a llawer mwy a bydd adloniant Nadoligaidd ac arddangosfa awyr o adar ysglyfaethus hefyd i'w gweld.
  • Marchnad Crefftwyr y Nadolig, Y Barri (dydd Sadwrn 10 Rhagfyr) Bydd crefftau, celf, bwyd ac cherddoriaeth Nadoligaidd gwych ar gael yn ffair crefftwyr gyntaf yr Heol Fawr, a fydd ymlaen rhwng 10am a 5pm.  

 

Christmas Crafts
Baubles
christmas-festival-website
rudolph