Top

Brig

Mae'r Project Forté yn ei ôl i ddarganfod artistaid addawol 

 

11 Tachwedd 2016

 

Mae Arts Connect, sy’n broject rhwng awdurdodau lleol ar draws Bro Morgannwg, Caerffili, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr – wedi sicrhau cyllid yn ddiweddar er mwyn ail-lansio’r Project Forté.

 

Ac yntau yn ei ail flwyddyn, unwaith eto bydd y project Forté yn cymryd deg o artistiaid cerddorol sy’n dod i’r amlwg ar draws rhanbarthau Arts Connect, ac erbyn hyn mae’r broses ar agor i ysgrifenwyr caneuon unigol, deuawdau a bandiau.


Gyda’r nod o ddatguddio a chefnogi’r talentau disglair nesaf yn Ne Cymru, mae'r project wedi, ers iddo ddechrau, cymryd 10 o artistiaid ymlaen ar 10 taith sy’n wirioneddol ysbrydoledig.


Mae’r project yn canolbwyntio ar feysydd cymorth creadigol a datblygu gyrfaoedd hirdymor proffesiynol ar gyfer cerddorion addawol. Mae’n gwneud hyn trwy ddarparu gweithdai ysgrifennu caneuon yn y diwydiant, gofod ymarfer, sesiynau recordio ac ystod o gyfleoedd byw unigryw drwy gydol y flwyddyn.


Bydd gan y deg artist a ddewisir fentoriaid a ddewiswyd yn arbennig o’r diwydiant i’w harwain trwy gydol y Project Forté. 


Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cyfle hwn, mae’n rhaid i artistiaid fod rhwng 16 a 25 oed, mae'n rhaid iddynt fyw yn un o ranbarthau Arts Connect a bod ag angerdd a brwdfrydedd go iawn i gyrraedd eu potensial o ran cerddoriaeth. Ar gyfer y rhai sy’n gwneud cais fel rhan o fand, mae’n rhaid i o leiaf hanner yr aelodau fodloni'r gofynion y soniwyd amdanynt yn gynharach.


Deuir â’r project Forté i chi gan y meddyliau y tu ôl i'r project Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, ac mewn cydweithrediad â Cherddoriaeth Ieuenctid SONIG a Chyngor Celfyddydau Cymru. 


Elwodd cystadleuwyr y gorffennol yn fawr ar y profiad: camodd y grŵp electronig LUK i mewn i’r stiwdio am y tro cyntaf, adeiladodd Alex Stacey ei repertoire yn Llundain ochr yn ochr â Tim Deal a chafodd HVNTER eu chwarae ar BBC Radio 1.  


Mae’r ffurflen gais ar gael ar www.forteproject.co.uk, ac mae angen dychwelyd ceisiadau cyflawn, trwy e-bost, cyn y ddyddiad cau ddydd Sul 13 Tachwedd am 11.59. 


I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch info@forteproject.co.uk