Top

Brig

Pentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg yn llwyddiant mawr

 

06 Rhagfyr 2016

 

MAE Pentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn llwyddiant mawr ar ôl i fwy na 4,000 fentro ar yr iâ yn ystod y digwyddiad naw diwrnod. 

 

Sglefriodd 4,166 o bobl ar yr iâ, sef uchafbwynt rhaglen gaeaf boblogaidd y Cyngor.


1tthhour3Dyma’r llawr sglefrio cyntaf erioed yn y Barri, wrth ymyl Neuadd y Dref. Gwelwyd y rhan fwyaf o’r sesiynau sglefrio yn gwerthu allan yn gyfan gwbl, oedd y tu hwnt i ddisgwyliadau’r trefnwyr.


Agorodd y gatiau yn y Pentref Iâ ar ddydd Sadwrn, 25 Tachwedd ar ôl cynnau goleuadau Nadolig y dref yn Sgwâr y Brenin. 


Arhosodd yno tan ddydd Sul diwethaf, gan gynnig bwydydd tymhorol, diodydd, cerddoriaeth fyw a phrofiad sglefrio teuluol.

 
Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Gwnaed llawer o waith y tu ôl i'r llenni yn y Pentref Iâ. Rydym wrth ein bodd bod yr ymdrech hon wedi llwyddo a bod y digwyddiad wedi bod mor llwyddiannus. Cafodd tref y Barri ei llawr sglefrio cyntaf erioed ac ymatebodd trigolion y Fro yn dda - roedd ardal gyfan Sgwâr y Brenin yn llawn cyffro. Byddwn nawr yn ymchwilio i’r posibilrwydd o wneud y Pentref Iâ yn fwy a gwell y flwyddyn nesaf."


Dywedodd John Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau cyflenwyr lloriau iâ 11th-hour Events:

11thhour6

“O ystyried mai hwn yw'r llawr sglefrio cyntaf yn y Barri, mae wedi llwyddo y tu hwnt i bob disgwyl.   Wrth gwrs, rydym yn ystyried bod y digwyddiad hwn yn y Barri yn llwyddiant mawr. Gwerthwyd pob tocyn bron ar gyfer y sesiynau gyda'r nos ac ar y penwythnos. Gweithiodd ein staff yn galed iawn i brosesu’r archebion a thocynnau, cyfnewid esgidiau am esgidiau sglefri

o, a chynnal a chadw'r arwyneb iâ i sglefrwyr ei fwynhau.  
“Daeth llawer o bobl yn ôl fwy nag unwaith a chyn bo hir daethom i adnabod ein cwsmeriaid rheolaidd. Hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ac am sicrhau llwyddiant y digwyddiad. Rydym yn credu bod gan y Pentref Iâ y potensial i dyfu ac 

ehangu."