Top

Brig

Ymwelwyr yn heidio i Bentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg


28 Tachwedd 2016


MAE ymwelwyr wedi bod yn heidio i Bentref Iâ poblogaidd y Barri – canolbwynt rhaglen ddigwyddiadau Cyngor Bro Morgannwg dros y gaeaf.


Agorodd llawr sglefrio cyntaf y dref y penwythnos hwn fel rhan o ddathliadau goleuadau Nadolig y Barri.


11thhour6Bydd y llawr sglefrio yn y Parc Canolog, gyferbyn â Neuadd Dref y Barri, am naw diwrnod, yn cynnig bwyd a diod Nadoligaidd, cerddoriaeth fyw a phrofiad sglefrio teuluol.


Agorodd y gatiau am 5.30pm ddydd Sadwrn, toc ar ôl i'r goleuadau gael eu troi ymlaen yn Sgwâr y Brenin, a chafodd gweithredwyr y llawr sglefrio, 11th-hour Events, eu boddi â phobl oedd ar dân eisiau gwisgo eu sgidiau sglefrio.


“Roedd hi fel ffair ‘ma!” dywedodd cyfarwyddwr 11th-hour, John Davies.


“Gwnaeth y rheini na chafodd le ar yr iâ ddydd Sadwrn gadw lle ar gyfer y diwrnod wedyn neu’n ddiweddarach yn yr wythnos.


“Gwerthodd pob lle ym mhob sesiwn nos Sadwrn ac ar gyfer rhan helaeth o ddydd Sul.   Mewn dim ond diwrnod a hanner mae bron i 750 o bobl wedi cael sglefrio mewn 17 sesiwn sglefrio.  


“Bu’n holl staff sglefrio ni’n gweithio pymtheg i’r dwsin dros y penwythnos yn cyfnewid sgidiau am sgidiau sglefrio, yn prosesu archebion ac yn cynnal yr iâ.


“Mae pethau’n mynd yn dda yn y Barri ac mae llawer o docynnau wedi gwerthu ymlaen llaw, ond cofiwch fod yna ddigon o lefydd ar ôl.   Mae digon o sesiynau ar gael wythnos ‘ma a’r penwythnos nesa i bobl frolio eu sgiliau sglefrio ym Mhentref Iâ y Barri."1tthhour3


Dechreuodd Sarah Brown y gerddoriaeth fyw yn y Pentref Iâ gan chwarae cymysgedd o ganeuon modern a thraddodiadol nos Sul.


Ddydd Gwener bydd yr Acoustic Sinners yn perfformio yn y babell gerddoriaeth, gyda band arall sydd eto i'w gadarnhau yn chwarae ar ddydd Sadwrn a The Four Kicks yn diddanu ar nos Sul.


Bydd DJ yn chwarae ar adegau eraill, gyda’r holl gerddoriaeth i’w chlywed ar yr iâ.


Bydd llawr sglefrio’r Pentref Iâ yn agor bob dydd tan ddydd Sul, 4 Rhagfyr. Bydd prisiau’n dechrau o £3, a bydd modd prynu tocyn teulu am £10.