Top

Brig

Adeiladwyr llawr sglefrio Ice Central yn dechrau gwaith yn Y Barri 


Tachwedd 24 2016


Bydd cyflenwyr lloriau sglefrio arbenigol 11th-hour events yn dechrau adeiladu canolbwynt Ice Central Cyngor Bro Morgannwg ddydd Llun mewn proses sy’n golygu rhewi 7,500 litr o ddŵr.


icecentral 004Bydd y cwmni, sy’n cyflenwi offer i’r diwydiant adloniant, yn cyrraedd y safle yn y Parc Canolog, gerllaw Neuadd y Dref Y Barri, i ddechrau trawsnewid y safle yn ardal o hwyl y Nadolig ar yr iâ ar gyfer yr ŵyl. 


Ar ôl gosod y sylfeini, bydd y llawr sglefrio yn dechrau cael ei adeiladu o ddydd Iau ymlaen cyn agoriad swyddogol Ice Central am 5pm ddydd Sadwrn, fel rhan o'r dathliadau i gynnau’r goleuadau Nadolig. 


Bydd Ice Central yn cynnig bwyd, diodydd a cherddoriaeth fyw tymhorol ynghyd â phrofiad sglefrio ar gyfer yr holl deulu. 


Bydd y llawr sglefrio ar agor am wyth diwrnod, a dyma uchafbwynt rhaglen ddigwyddiadau gaeafol 2016 Cyngor Bro Morgannwg.


“Ein cyfrifoldeb ni yw darparu’r llawr sglefrio a bydd yn cymryd tua 7,500 litr o ddŵr i’w greu, meddai Cyfarwyddwr Gweithrediadau 11th-hour John Davies. 


“Rydym yn defnyddio system mat sy’n dod ar ffurf coiliau.  Mae hwnnw’n gweithredu fel rheiddiadur, ond yn lle rhoi dŵr cynnes trwyddo, rydym yn pwmpio cymysgedd o glycol, sef gwrthrewydd, a dŵr. 


“Caiff y glycol ei oeri i rhwng -18 a -20 gradd ac ar ôl iddo ddechrau symud trwy’r system rheiddiadur rydym yn chwistrelli dŵr oer, ac mae’n crisialu ac yn creu iâ. Yna caiff mwy o ddŵr ei ychwanegu i greu haenau o iâ. 


“Bydd gennym 12 o bobl yn gweithio ar adeiladu’r llawr sglefrio a phedwar yn ei gynnal ar draws Ice Central.icecentral 006


“Ar ddiwedd bob diwrnod caiff dŵr cynnes ei chwistrellu ar yr arwyneb, sy’n rhewi’n gynt na dŵr oer, i gael gwared ag unrhyw olion traul.” 


Bydd tua 800 pâr o esgidiau sglefrio ar gael i’w llogi yn ogystal â phengwiniaid model cymorth i helpu plant sy’n llai hyderus ar yr iâ i gadw eu cydbwysedd. 


Bydd llawr sglefrio Ice Central yn agor am 5.30pm ddydd Sadwrn, 26 Tachwedd ac yna pob diwrnod tan ddydd Sul, 4 Rhagfyr. Bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal hwyr y nos ar nosweithiau Gwener, Sadwrn a Sul.  


Bydd prisiau’n dechrau o £3, a bydd modd prynu tocyn teulu am £10.